Učinkovita uporaba resursa i kružno gospodarstvo

01-04-2018

Prošli i sadašnji modeli iskorištavanja resursa doveli su do visoke razine onečišćenja, uništavanja okoliša i iscrpljivanja prirodnih resursa. Politika otpada EU-a ima dugu povijest te se tradicionalno više bavila ekološki održivijim gospodarenjem otpadom. Taj bi trend trebali promijeniti Plan za resursno učinkovitu Europu i Paket za kružno gospodarstvo, zahvaljujući kojima bi gospodarstvo EU-a do 2050. trebalo postati održivo. Četirima novim direktivama o otpadu u okviru novog Paketa za kružno gospodarstvo uvode se novi ciljevi u području gospodarenja otpadom u pogledu sprečavanja, ponovne uporabe, recikliranja i odlaganja otpada.

Prošli i sadašnji modeli iskorištavanja resursa doveli su do visoke razine onečišćenja, uništavanja okoliša i iscrpljivanja prirodnih resursa. Politika otpada EU-a ima dugu povijest te se tradicionalno više bavila ekološki održivijim gospodarenjem otpadom. Taj bi trend trebali promijeniti Plan za resursno učinkovitu Europu i Paket za kružno gospodarstvo, zahvaljujući kojima bi gospodarstvo EU-a do 2050. trebalo postati održivo. Četirima novim direktivama o otpadu u okviru novog Paketa za kružno gospodarstvo uvode se novi ciljevi u području gospodarenja otpadom u pogledu sprečavanja, ponovne uporabe, recikliranja i odlaganja otpada.