Europska komisija

01-10-2017

Komisija je institucija EU-a s isključivim pravom zakonodavne inicijative i važnim izvršnim ovlastima u područjima kao što su tržišno natjecanje i vanjska trgovina. Glavno je izvršno tijelo Europske unije, a čini je Kolegij povjerenika sastavljen od po jednog povjerenika iz svake države članice. Komisija nadzire primjenu prava Unije i poštuju li države članice Ugovore te predsjeda odborima nadležnima za provedbu prava EU-a. Prijašnji je sustav odbora zamijenjen novim pravnim instrumentima – provedbenim i delegiranim aktima.

Komisija je institucija EU-a s isključivim pravom zakonodavne inicijative i važnim izvršnim ovlastima u područjima kao što su tržišno natjecanje i vanjska trgovina. Glavno je izvršno tijelo Europske unije, a čini je Kolegij povjerenika sastavljen od po jednog povjerenika iz svake države članice. Komisija nadzire primjenu prava Unije i poštuju li države članice Ugovore te predsjeda odborima nadležnima za provedbu prava EU-a. Prijašnji je sustav odbora zamijenjen novim pravnim instrumentima – provedbenim i delegiranim aktima.