Slobodno kretanje robe

01-11-2017

Slobodno kretanje robe zajamčeno je ukidanjem carina i količinskih ograničenja te zabranom donošenja mjera s istovrijednim učinkom. Načelo uzajamnog priznavanja, uklanjanje fizičkih i tehničkih barijera te promicanje normizacije dodani su kako bi se nastavilo dovršenje uspostave unutarnjeg tržišta. Usvajanjem novog zakonodavnog okvira 2008. godine ojačani su slobodno kretanje robe, sustav nadzora tržišta u Europskoj uniji i oznaka CE. Nedavna istraživanja pokazuju da koristi koje proizlaze iz načela slobodnog kretanja robe i povezanog zakonodavstva iznose 386 milijardi EUR godišnje.

Slobodno kretanje robe zajamčeno je ukidanjem carina i količinskih ograničenja te zabranom donošenja mjera s istovrijednim učinkom. Načelo uzajamnog priznavanja, uklanjanje fizičkih i tehničkih barijera te promicanje normizacije dodani su kako bi se nastavilo dovršenje uspostave unutarnjeg tržišta. Usvajanjem novog zakonodavnog okvira 2008. godine ojačani su slobodno kretanje robe, sustav nadzora tržišta u Europskoj uniji i oznaka CE. Nedavna istraživanja pokazuju da koristi koje proizlaze iz načela slobodnog kretanja robe i povezanog zakonodavstva iznose 386 milijardi EUR godišnje.