Jezična politika

01-09-2017

Europska je unija u svoja nastojanja za promicanje mobilnosti i međukulturnog razumijevanja učenje jezika uvrstila kao prioritet te u tom području financira brojne programe i projekte. S gledišta EU-a višejezičnost je važan element europske konkurentnosti. Zato je jedan od ciljeva jezične politike EU-a da svi građani Europe, osim materinskim, vladaju još dvama jezicima.

Europska je unija u svoja nastojanja za promicanje mobilnosti i međukulturnog razumijevanja učenje jezika uvrstila kao prioritet te u tom području financira brojne programe i projekte. S gledišta EU-a višejezičnost je važan element europske konkurentnosti. Zato je jedan od ciljeva jezične politike EU-a da svi građani Europe, osim materinskim, vladaju još dvama jezicima.