Građani Unije i njihova prava

01-03-2018

Prava pojedinaca i građanstvo Unije ozakonjeni su u Povelji Europske unije o temeljnim pravima, u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i člankom 9. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i predstavljaju ključne faktore u stvaranju europskog identiteta. U slučaju teškog kršenja temeljnih vrijednosti Unije države članice podliježu sankcijama.

Prava pojedinaca i građanstvo Unije ozakonjeni su u Povelji Europske unije o temeljnim pravima, u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i člankom 9. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i predstavljaju ključne faktore u stvaranju europskog identiteta. U slučaju teškog kršenja temeljnih vrijednosti Unije države članice podliježu sankcijama.