Politika azila

01-03-2018

Politikom Europske unije u području azila nastoji se ponuditi odgovarajući status svakom državljaninu treće zemlje kojemu je potrebna međunarodna zaštita u nekoj od država članica te osigurati da se poštuje načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja. Da bi to ostvarila, Unija je usmjerena na razvoj zajedničkog europskog sustava azila.

Politikom Europske unije u području azila nastoji se ponuditi odgovarajući status svakom državljaninu treće zemlje kojemu je potrebna međunarodna zaštita u nekoj od država članica te osigurati da se poštuje načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja. Da bi to ostvarila, Unija je usmjerena na razvoj zajedničkog europskog sustava azila.