„Digitalni program za Europu“

01-02-2018

Od 1995. godine informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) pozitivno utječu na porast produktivnosti i na rast općenito u Europskoj uniji[1]. U posljednja tri desetljeća uslijed tehnološke „konvergencije” brišu se jasne granice između telekomunikacija, radiodifuzije i informacijske tehnologije. Komisija je 2015. godine pokrenula jedinstveno digitalno tržište kako bi iznijela glavne zakonodavne prijedloge poput poticanja e-trgovine, autorskog prava, e-privatnosti, usklađivanja digitalnih prava, usklađenih pravila o PDV-u i kibersigurnosti.

Od 1995. godine informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) pozitivno utječu na porast produktivnosti i na rast općenito u Europskoj uniji[1]. U posljednja tri desetljeća uslijed tehnološke „konvergencije” brišu se jasne granice između telekomunikacija, radiodifuzije i informacijske tehnologije. Komisija je 2015. godine pokrenula jedinstveno digitalno tržište kako bi iznijela glavne zakonodavne prijedloge poput poticanja e-trgovine, autorskog prava, e-privatnosti, usklađivanja digitalnih prava, usklađenih pravila o PDV-u i kibersigurnosti.