ThinkTank logo Dokumenti koji pomažu u oblikovanju novog zakonodavstva EU-a
Objavljeno 02-07-2019

Prvi ugovori

01-01-2018

Zbog katastrofalnih posljedica Drugog svjetskog rata i stalne opasnosti od sukoba Istoka i Zapada, pomirenje Francuske i Njemačke postalo je apsolutni prioritet. Zajedničko upravljanje industrijom ugljena i čelika, koje je šest europskih zemalja uspostavilo Pariškim ugovorom 1951. godine, predstavljalo je prvi korak prema europskoj integraciji. Ugovori iz Rima iz 1957. učvrstili su i temelje te integracije i ideju o zajedničkoj budućnosti šest europskih zemalja.

Zbog katastrofalnih posljedica Drugog svjetskog rata i stalne opasnosti od sukoba Istoka i Zapada, pomirenje Francuske i Njemačke postalo je apsolutni prioritet. Zajedničko upravljanje industrijom ugljena i čelika, koje je šest europskih zemalja uspostavilo Pariškim ugovorom 1951. godine, predstavljalo je prvi korak prema europskoj integraciji. Ugovori iz Rima iz 1957. učvrstili su i temelje te integracije i ideju o zajedničkoj budućnosti šest europskih zemalja.

Objavljeno 01-07-2019

Razvoj događaja do Jedinstvenog europskog akta

01-01-2018

Glavni dosezi prvobitnih ugovora odnose se na stvaranje vlastitih resursa Zajednice, osnaživanje proračunskih ovlasti Parlamenta, biranje zastupnika u Europskom parlamentu općim izravnim glasanjem te uspostavu Europskog monetarnog sustava. Stupanjem na snagu Jedinstvenog europskog akta 1986., kojim je bitno izmijenjen Ugovor iz Rima, osnažena je europska integracija stvaranjem opsežnog unutarnjeg tržišta.

Glavni dosezi prvobitnih ugovora odnose se na stvaranje vlastitih resursa Zajednice, osnaživanje proračunskih ovlasti Parlamenta, biranje zastupnika u Europskom parlamentu općim izravnim glasanjem te uspostavu Europskog monetarnog sustava. Stupanjem na snagu Jedinstvenog europskog akta 1986., kojim je bitno izmijenjen Ugovor iz Rima, osnažena je europska integracija stvaranjem opsežnog unutarnjeg tržišta.

Ugovori iz Maastrichta i Amsterdama

01-01-2018

Ugovorom iz Maastrichta izmijenjeni su prethodni europski ugovori i stvorena je Europska unija koja se temelji na tri stupa: Europskim zajednicama, zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici (ZVSP) i suradnji u području pravosuđa i unutarnjih poslova (PUP). Povodom proširenja Unije, Ugovorom iz Amsterdama uvedene su potrebne izmjene kako bi se osiguralo učinkovitije i demokratičnije funkcioniranje Unije.

Ugovorom iz Maastrichta izmijenjeni su prethodni europski ugovori i stvorena je Europska unija koja se temelji na tri stupa: Europskim zajednicama, zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici (ZVSP) i suradnji u području pravosuđa i unutarnjih poslova (PUP). Povodom proširenja Unije, Ugovorom iz Amsterdama uvedene su potrebne izmjene kako bi se osiguralo učinkovitije i demokratičnije funkcioniranje Unije.

Ugovor iz Nice i Konvencija o budućnosti Europe

01-01-2018

Ugovor iz Nice tek je djelomično pripremio Europsku uniju za velika proširenja na istok i jug koja su se dogodila 1. svibnja 2004. i 1. siječnja 2007. godine. Na Konvenciji o budućnosti Europe razmatrala su se pitanja iznesena u Deklaraciji iz Laekena te se nastojala uspostaviti nova pravna osnova Unije u obliku Ugovora o Ustavu za Europu. Međutim, taj ugovor nije ratificiran zbog negativnog ishoda referenduma u dvije države članice.

Ugovor iz Nice tek je djelomično pripremio Europsku uniju za velika proširenja na istok i jug koja su se dogodila 1. svibnja 2004. i 1. siječnja 2007. godine. Na Konvenciji o budućnosti Europe razmatrala su se pitanja iznesena u Deklaraciji iz Laekena te se nastojala uspostaviti nova pravna osnova Unije u obliku Ugovora o Ustavu za Europu. Međutim, taj ugovor nije ratificiran zbog negativnog ishoda referenduma u dvije države članice.

Ugovor iz Lisabona

01-01-2018

U ovom se informativnom članku opisuju nastanak i bitne odredbe Ugovora iz Lisabona. Cilj je prikazati povijesni kontekst u kojem je taj najnoviji temeljni dokument EU-a nastao iz dokumenata koji su mu prethodili. Pojedinačne odredbe (s upućivanjima na članke) i njihovi učinci na politike Europske unije podrobnije su objašnjeni u informativnim člancima koji govore o konkretnim politikama i pitanjima.

U ovom se informativnom članku opisuju nastanak i bitne odredbe Ugovora iz Lisabona. Cilj je prikazati povijesni kontekst u kojem je taj najnoviji temeljni dokument EU-a nastao iz dokumenata koji su mu prethodili. Pojedinačne odredbe (s upućivanjima na članke) i njihovi učinci na politike Europske unije podrobnije su objašnjeni u informativnim člancima koji govore o konkretnim politikama i pitanjima.

Europski parlament: povijesni pregled

01-03-2018

Europski parlament potječe iz Zajedničke skupštine Europske zajednice za ugljen i čelik (EZUČ), koja je postala zajednička skupština svih triju nadnacionalnih europskih zajednica koje su u to vrijeme postojale. Ta je skupština poslije dobila naziv „Europski parlament”. S vremenom je ta institucija, u koju se od 1979. izravno biraju zastupnici, doživjela korjenite promjene: od skupštine čiji se članovi imenuju postala je izabrano predstavničko tijelo Europske unije s priznatom mogućnošću iniciranja ...

Europski parlament potječe iz Zajedničke skupštine Europske zajednice za ugljen i čelik (EZUČ), koja je postala zajednička skupština svih triju nadnacionalnih europskih zajednica koje su u to vrijeme postojale. Ta je skupština poslije dobila naziv „Europski parlament”. S vremenom je ta institucija, u koju se od 1979. izravno biraju zastupnici, doživjela korjenite promjene: od skupštine čiji se članovi imenuju postala je izabrano predstavničko tijelo Europske unije s priznatom mogućnošću iniciranja političkih programa.

Europski parlament: izborni postupak

01-02-2018

Postupci izbora za Europski parlament uređeni su i europskim zakonodavstvom, kojim se utvrđuju pravila zajednička svim državama članicama, i posebnim nacionalnim odredbama koje se razlikuju od države do države. Zajedničkim odredbama utvrđuju se načelo proporcionalne zastupljenosti, pravila o pragovima te nespojivosti određenih dužnosti s mandatom zastupnika u Europskom parlamentu. Nacionalnim su zakonima pak uređena mnoga druga važna pitanja, primjerice točna vrsta izbornog sustava koji se primjenjuje ...

Postupci izbora za Europski parlament uređeni su i europskim zakonodavstvom, kojim se utvrđuju pravila zajednička svim državama članicama, i posebnim nacionalnim odredbama koje se razlikuju od države do države. Zajedničkim odredbama utvrđuju se načelo proporcionalne zastupljenosti, pravila o pragovima te nespojivosti određenih dužnosti s mandatom zastupnika u Europskom parlamentu. Nacionalnim su zakonima pak uređena mnoga druga važna pitanja, primjerice točna vrsta izbornog sustava koji se primjenjuje i broj izbornih jedinica.

Sud Europske unije

01-03-2018

Sud Europske unije jedna je od sedam institucija EU-a. Sačinjavaju ga dva suda: Sud Europske unije i Opći sud, a nadležan je za jurisdikciju Europske unije. Ta dva suda brinu se za pravilno tumačenje i primjenu primarnog i sekundarnog zakonodavstva Europske unije na njezinu teritoriju. Provjeravaju zakonitost akata institucija Unije i odlučuju o tome ispunjavaju li države članice svoje obveze iz primarnog i sekundarnog zakonodavstva. Sud Europske unije također tumači pravo Unije na zahtjev nacionalnih ...

Sud Europske unije jedna je od sedam institucija EU-a. Sačinjavaju ga dva suda: Sud Europske unije i Opći sud, a nadležan je za jurisdikciju Europske unije. Ta dva suda brinu se za pravilno tumačenje i primjenu primarnog i sekundarnog zakonodavstva Europske unije na njezinu teritoriju. Provjeravaju zakonitost akata institucija Unije i odlučuju o tome ispunjavaju li države članice svoje obveze iz primarnog i sekundarnog zakonodavstva. Sud Europske unije također tumači pravo Unije na zahtjev nacionalnih sudaca.

Nadležnosti Suda Europske unije

01-03-2018

U ovom informativnom članku opisuju se nadležnosti Suda Europske unije koji se sastoji od dva suda, Suda i Općeg suda, i nudi razne pravne lijekove, kao što je navedeno u članku 19. Ugovora o Europskoj uniji (UEU), člancima od 251. do 281. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), članku 136. Euratoma i Protokolu br. 3 priloženom Ugovorima o Statutu Suda Europske unije.

U ovom informativnom članku opisuju se nadležnosti Suda Europske unije koji se sastoji od dva suda, Suda i Općeg suda, i nudi razne pravne lijekove, kao što je navedeno u članku 19. Ugovora o Europskoj uniji (UEU), člancima od 251. do 281. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), članku 136. Euratoma i Protokolu br. 3 priloženom Ugovorima o Statutu Suda Europske unije.

Europski gospodarski i socijalni odbor

01-10-2017

Europski gospodarski i socijalni odbor (EESC) savjetodavno je tijelo Europske unije. Ima 329 članova. Njegova mišljenja traže se u okviru obveznog savjetovanja za područja koja određuju Ugovori ili neobveznog savjetovanja s Komisijom, Vijećem ili Parlamentom. Odbor također može davati mišljenja na vlastitu inicijativu. Njegovi članovi nisu vezani nikakvim napucima. U općem interesu Unije moraju biti potpuno neovisni u obavljanju svojih dužnosti.

Europski gospodarski i socijalni odbor (EESC) savjetodavno je tijelo Europske unije. Ima 329 članova. Njegova mišljenja traže se u okviru obveznog savjetovanja za područja koja određuju Ugovori ili neobveznog savjetovanja s Komisijom, Vijećem ili Parlamentom. Odbor također može davati mišljenja na vlastitu inicijativu. Njegovi članovi nisu vezani nikakvim napucima. U općem interesu Unije moraju biti potpuno neovisni u obavljanju svojih dužnosti.