12

rezultat(a)

Riječ(i)
Vrsta publikacije
Područje politike
Ključna riječ
Datum

Prava putnika

01-02-2018

Cilj je zajedničkih pravila zajamčiti barem minimalnu pomoć putnicima u svim vrstama prijevoza u slučaju znatnog kašnjenja ili otkazivanja te posebice zaštititi osjetljivije skupine putnika. Tim su pravilima također utvrđeni mehanizmi za odštete. Međutim, za željeznički i cestovni prijevoz još uvijek postoje brojna izuzeća, a sudski postupci kojima se osporava primjena zajedničkih pravila i dalje su česti.

Cilj je zajedničkih pravila zajamčiti barem minimalnu pomoć putnicima u svim vrstama prijevoza u slučaju znatnog kašnjenja ili otkazivanja te posebice zaštititi osjetljivije skupine putnika. Tim su pravilima također utvrđeni mehanizmi za odštete. Međutim, za željeznički i cestovni prijevoz još uvijek postoje brojna izuzeća, a sudski postupci kojima se osporava primjena zajedničkih pravila i dalje su česti.

Zajednička prometna politika: općenito

01-02-2018

Prometna politika već je više od 30 godina jedna od zajedničkih politika EU-a. Usporedno s otvaranjem prometnih tržišta i stvaranjem transeuropske prometne mreže, model „održive mobilnosti” dobit će još više na važnosti, naročito zbog toga što se u prometnom sektoru stalno povećavaju emisije stakleničkih plinova, što bi moglo ugroziti napore Europske unije u pogledu ostvarenja ciljeva u području klimatskih promjena.

Prometna politika već je više od 30 godina jedna od zajedničkih politika EU-a. Usporedno s otvaranjem prometnih tržišta i stvaranjem transeuropske prometne mreže, model „održive mobilnosti” dobit će još više na važnosti, naročito zbog toga što se u prometnom sektoru stalno povećavaju emisije stakleničkih plinova, što bi moglo ugroziti napore Europske unije u pogledu ostvarenja ciljeva u području klimatskih promjena.

Cestovni promet: međunarodni prijevoz i kabotaža

01-02-2018

Nakon usvajanja više europskih zakonodavnih akata, međunarodni cestovni prijevoz i kabotaža tereta i putnika postupno su liberalizirani.

Nakon usvajanja više europskih zakonodavnih akata, međunarodni cestovni prijevoz i kabotaža tereta i putnika postupno su liberalizirani.

Cestovni promet: usklađivanje zakonskih odredbi

01-02-2018

Stvaranje jedinstvenog europskog tržišta za cestovni promet nije moguće bez usklađivanja relevantnih zakonskih odredbi koje su na snazi u državama članicama. Europska unija usvojila je fiskalne, tehničke, administrativne i socijalne mjere.

Stvaranje jedinstvenog europskog tržišta za cestovni promet nije moguće bez usklađivanja relevantnih zakonskih odredbi koje su na snazi u državama članicama. Europska unija usvojila je fiskalne, tehničke, administrativne i socijalne mjere.

Željeznički prijevoz

01-02-2018

Cilj europske politike željezničkog prijevoza uspostava je jedinstvenog Europskog željezničkog prostora. U razdoblju od deset godina nakon otvaranja željezničkog sektora za tržišno natjecanje 2001. donesena su tri paketa mjera i jedna preinaka. Četvrti paket, čija je svrha dovršetak jedinstvenog Europskog željezničkog prostora, usvojen je u travnju 2016. (tehnički stup) i prosincu 2016. (tržišni stup).

Cilj europske politike željezničkog prijevoza uspostava je jedinstvenog Europskog željezničkog prostora. U razdoblju od deset godina nakon otvaranja željezničkog sektora za tržišno natjecanje 2001. donesena su tri paketa mjera i jedna preinaka. Četvrti paket, čija je svrha dovršetak jedinstvenog Europskog željezničkog prostora, usvojen je u travnju 2016. (tehnički stup) i prosincu 2016. (tržišni stup).

Zračni promet: tržišna pravila

01-02-2018

Uspostavom jedinstvenog zrakoplovnog tržišta krajem 90-ih godina dvadesetog stoljeća zrakoplovni se sektor promijenio iz temelja, a tijekom proteklih dvadeset godina zračni promet u Europi doživio je snažan rast.

Uspostavom jedinstvenog zrakoplovnog tržišta krajem 90-ih godina dvadesetog stoljeća zrakoplovni se sektor promijenio iz temelja, a tijekom proteklih dvadeset godina zračni promet u Europi doživio je snažan rast.

Zračni promet: zaštita civilnog zračnog prometa

01-02-2018

Zaštita zračnog prometa (ne treba je brkati sa sigurnošću zračnog prometa[1]) postoji kako bi se spriječile zlonamjerne radnje usmjerene na zrakoplove, njihove putnike i posadu. Nakon strašnih napada iz 2001. EU je donio niz pravila za zaštitu civilnog zračnog prometa. Ona se redovito ažuriraju kako bi se u obzir uzeli novi rizici. Države članice zadržavaju pravo na primjenu strožih mjera.

Zaštita zračnog prometa (ne treba je brkati sa sigurnošću zračnog prometa[1]) postoji kako bi se spriječile zlonamjerne radnje usmjerene na zrakoplove, njihove putnike i posadu. Nakon strašnih napada iz 2001. EU je donio niz pravila za zaštitu civilnog zračnog prometa. Ona se redovito ažuriraju kako bi se u obzir uzeli novi rizici. Države članice zadržavaju pravo na primjenu strožih mjera.

Zračni prijevoz: jedinstveno europsko nebo

01-02-2018

Inicijativa jedinstvenog europskog neba ima za cilj povećati učinkovitost upravljanja zračnim prometom i uslugama u zračnoj plovidbi kroz smanjenje rascjepkanosti europskog zračnog prostora. Ta tekuća inicijativa po svojoj je prirodi paneuropska i otvorena susjednim zemljama.

Inicijativa jedinstvenog europskog neba ima za cilj povećati učinkovitost upravljanja zračnim prometom i uslugama u zračnoj plovidbi kroz smanjenje rascjepkanosti europskog zračnog prostora. Ta tekuća inicijativa po svojoj je prirodi paneuropska i otvorena susjednim zemljama.

Zrakoplovna sigurnost

01-02-2018

Zajedničkim se pravilima, koja su s vremenom proširena na cjelokupno zrakoplovstvo, jamči ujednačena i visoka razina sigurnosti[1] na unutarnjem tržištu zračnog prometa.

Zajedničkim se pravilima, koja su s vremenom proširena na cjelokupno zrakoplovstvo, jamči ujednačena i visoka razina sigurnosti[1] na unutarnjem tržištu zračnog prometa.

Pomorski promet: strateški pristup

01-02-2018

U propisima EU-a o pomorskom prometu težište je na primjeni načela slobodnog kretanja usluga i pravilnoj primjeni pravila tržišnog natjecanja, a njima se jamče i visoka razina sigurnosti, dobri radni uvjeti i ekološke norme.

U propisima EU-a o pomorskom prometu težište je na primjeni načela slobodnog kretanja usluga i pravilnoj primjeni pravila tržišnog natjecanja, a njima se jamče i visoka razina sigurnosti, dobri radni uvjeti i ekološke norme.