9

rezultat(a)

Riječ(i)
Vrsta publikacije
Područje politike
Ključna riječ
Datum

Artificial Intelligence:Opportunities and Challenges for the Internal Market and Consumer Protection

15-06-2020

Developing appropriate policies and regulations for AI is a priority for the European Union. AI has become a powerful driver of social transformation, reshaping individual lives and interactions as well as economical and political organisations. AI brings huge opportunities for development, sustainability, health and knowledge, as well as significant risks of unemployment, discrimination, exclusion, etc. Multiple areas are affected by AI, such as data protection (lawful and proportionate processing ...

Developing appropriate policies and regulations for AI is a priority for the European Union. AI has become a powerful driver of social transformation, reshaping individual lives and interactions as well as economical and political organisations. AI brings huge opportunities for development, sustainability, health and knowledge, as well as significant risks of unemployment, discrimination, exclusion, etc. Multiple areas are affected by AI, such as data protection (lawful and proportionate processing of personal data, subject to oversight), fair algorithmic treatment (not being subject to unjustified prejudice resulting from automated processing), transparency and explicability (knowing how and why a certain algorithmic response has been given or a decision made), protection from undue influence (not being misled, manipulated, or deceived). This collection of studies presents research resulting from ongoing interest of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection in improving functioning of the Digital Single Market and developing European digital policies based on scientific evidence and expertise.

Artificial Intelligence: Opportunities and Challenges for the Internal Market and Consumer Protection

16-03-2020

Developing appropriate policies and regulations for AI is a priority for the European Union. AI has become a powerful driver of social transformation, reshaping individual lives and interactions as well as economical and political organisations. AI brings huge opportunities for development, sustainability, health and knowledge, as well as significant risks of unemployment, discrimination, exclusion, etc. Multiple areas are affected by AI, such as data protection (lawful and proportionate processing ...

Developing appropriate policies and regulations for AI is a priority for the European Union. AI has become a powerful driver of social transformation, reshaping individual lives and interactions as well as economical and political organisations. AI brings huge opportunities for development, sustainability, health and knowledge, as well as significant risks of unemployment, discrimination, exclusion, etc. Multiple areas are affected by AI, such as data protection (lawful and proportionate processing of personal data, subject to oversight), fair algorithmic treatment (not being subject to unjustified prejudice resulting from automated processing), transparency and explicability (knowing how and why a certain algorithmic response has been given or a decision made), protection from undue influence (not being misled, manipulated, or deceived). This collection of studies presents research resulting from ongoing interest of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection in improving functioning of the Digital Single Market and developing European digital and AI related policy based on scientific evidence and expertise.

Cjenovno pristupačne komunikacije za poduzeća i potrošače

01-02-2018

Informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) te podatkovne usluge i usluge pristupa internetu preuzele su mjesto tradicionalnih telefonskih usluga kao ključni proizvodi za potrošače i poduzeća. Danas je sve više audiovizualnog sadržaja dostupno na zahtjev, a 4G i 5G internetska povezivost bilježi eksponencijalni rast. EU je kao odgovor na to uspostavio regulatorni okvir za telekomunikacije koji obuhvaća fiksnu i bežičnu telekomunikaciju, internet, usluge emitiranja i prijenosa i koji je sastavljen ...

Informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) te podatkovne usluge i usluge pristupa internetu preuzele su mjesto tradicionalnih telefonskih usluga kao ključni proizvodi za potrošače i poduzeća. Danas je sve više audiovizualnog sadržaja dostupno na zahtjev, a 4G i 5G internetska povezivost bilježi eksponencijalni rast. EU je kao odgovor na to uspostavio regulatorni okvir za telekomunikacije koji obuhvaća fiksnu i bežičnu telekomunikaciju, internet, usluge emitiranja i prijenosa i koji je sastavljen od niza pravila koja se primjenjuju u svim državama članicama EU-a. Prema nedavnom istraživanju provedenom za odbor IMCO, telekomunikacijske usluge godišnje doprinose BDP-u Europske unije u iznosu od 86,1 milijarde eura, a novim zakonodavnim mjerama koje je uveo Europski parlament moglo bi se doprinijeti dodatnih 40 milijardi eura.

„Digitalna agenda za Europuˮ

01-02-2018

Od 1995. godine informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) pozitivno utječu na porast produktivnosti i na rast općenito u EU-u[1]. U posljednja tri desetljeća uslijed tehnološke „konvergencije” brišu se jasne granice između telekomunikacija, radiodifuzije i informacijske tehnologije. Komisija je 2015. godine pokrenula jedinstveno digitalno tržište kako bi iznijela glavne zakonodavne prijedloge kao što su poticanje e-trgovine, autorsko pravo, e-privatnost, usklađivanje digitalnih prava, usklađena ...

Od 1995. godine informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) pozitivno utječu na porast produktivnosti i na rast općenito u EU-u[1]. U posljednja tri desetljeća uslijed tehnološke „konvergencije” brišu se jasne granice između telekomunikacija, radiodifuzije i informacijske tehnologije. Komisija je 2015. godine pokrenula jedinstveno digitalno tržište kako bi iznijela glavne zakonodavne prijedloge kao što su poticanje e-trgovine, autorsko pravo, e-privatnost, usklađivanje digitalnih prava, usklađena pravila o PDV-u i kibersigurnost.

Politika zaštite potrošača: načela i instrumenti

01-11-2017

Zahvaljujući učinkovitoj politici zaštite potrošača jedinstveno tržište može dobro i djelotvorno funkcionirati [1]. Njezin cilj je jamčiti prava potrošača u odnosu na trgovce i pružiti bolju zaštitu osjetljivim skupinama potrošača[2]. Financijska kriza pokazala je da zahvaljujući pravilima o zaštiti potrošača tržišta mogu postati poštenija, a kvaliteta tržišnog natjecanja bolja. Jačanje uloge potrošača i efikasna zaštita njihove sigurnosti i ekonomskih interesa postali su ključni ciljevi politike ...

Zahvaljujući učinkovitoj politici zaštite potrošača jedinstveno tržište može dobro i djelotvorno funkcionirati [1]. Njezin cilj je jamčiti prava potrošača u odnosu na trgovce i pružiti bolju zaštitu osjetljivim skupinama potrošača[2]. Financijska kriza pokazala je da zahvaljujući pravilima o zaštiti potrošača tržišta mogu postati poštenija, a kvaliteta tržišnog natjecanja bolja. Jačanje uloge potrošača i efikasna zaštita njihove sigurnosti i ekonomskih interesa postali su ključni ciljevi politike EU-a.

Mjere zaštite potrošača

01-11-2017

Europskim mjerama za zaštitu potrošača štite se zdravlje i sigurnost te ekonomski i pravni interesi europskih potrošača neovisno o tome gdje unutar Unije žive, putuju ili kupuju. Odredbama EU-a reguliraju se i fizičke transakcije i e-trgovina. One obuhvaćaju propise opće primjene te odredbe za pojedine proizvode, uključujući lijekove, genetski modificirane organizme, duhanske proizvode, kozmetičke proizvode, igračke i eksplozive.

Europskim mjerama za zaštitu potrošača štite se zdravlje i sigurnost te ekonomski i pravni interesi europskih potrošača neovisno o tome gdje unutar Unije žive, putuju ili kupuju. Odredbama EU-a reguliraju se i fizičke transakcije i e-trgovina. One obuhvaćaju propise opće primjene te odredbe za pojedine proizvode, uključujući lijekove, genetski modificirane organizme, duhanske proizvode, kozmetičke proizvode, igračke i eksplozive.

Sloboda poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga

01-11-2017

Sloboda poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga jamče mobilnost poduzeća i stručnjaka unutar EU-a. Postoje velika očekivanja u pogledu Direktive o uslugama jer je ona ključna za dovršetak unutarnjeg tržišta. Nedavna istraživanja pokazuju da se korist koja je nastala provedbom zakonodavstva koje je Parlament donio u području slobodnog kretanja usluga, a koje obuhvaća i stručne kvalifikacije te maloprodaju, godišnje odražava iznosom od 284 milijarde EUR.

Sloboda poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga jamče mobilnost poduzeća i stručnjaka unutar EU-a. Postoje velika očekivanja u pogledu Direktive o uslugama jer je ona ključna za dovršetak unutarnjeg tržišta. Nedavna istraživanja pokazuju da se korist koja je nastala provedbom zakonodavstva koje je Parlament donio u području slobodnog kretanja usluga, a koje obuhvaća i stručne kvalifikacije te maloprodaju, godišnje odražava iznosom od 284 milijarde EUR.

Ugovori o javnoj nabavi

01-11-2017

Tijela javne vlasti sklapaju ugovore kako bi osigurali izvođenje radova i pružanje usluga. Ti ugovori, čija vrijednost kada je riječ o obujmu trgovanja iznosi 2 448 milijardi EUR, ukazuju na to da je europska javna nabava velik pokretač gospodarskog rasta, stvaranja radnih mjesta i inovacija. Parlament i Vijeće donijeli su 2014. zakonodavni paket o javnoj nabavi zahvaljujući kojemu se BDP Unije na godišnjoj razini povećao za 2,88 milijardi EUR. Nadalje, direktive EU-a o javnoj nabavi dovele su do ...

Tijela javne vlasti sklapaju ugovore kako bi osigurali izvođenje radova i pružanje usluga. Ti ugovori, čija vrijednost kada je riječ o obujmu trgovanja iznosi 2 448 milijardi EUR, ukazuju na to da je europska javna nabava velik pokretač gospodarskog rasta, stvaranja radnih mjesta i inovacija. Parlament i Vijeće donijeli su 2014. zakonodavni paket o javnoj nabavi zahvaljujući kojemu se BDP Unije na godišnjoj razini povećao za 2,88 milijardi EUR. Nadalje, direktive EU-a o javnoj nabavi dovele su do povećanja ukupnih vrijednosti ugovora s manje od 200 milijardi EUR na otprilike 525 milijardi EUR.

Sveprisutno jedinstveno digitalno tržište

01-11-2017

Jedinstveno digitalno tržište potiče gospodarstvo i poboljšava kvalitetu života zahvaljujući e-trgovini i e-upravi. Tržišne i javne usluge prelaze s fiksnih na mobilne platforme i postaju sveprisutne. Zbog tih je promjena potreban europski regulatorni okvir za razvoj računalstva u oblaku i povezivosti mobilnih podataka neovisno o državnim granicama uz istodobnu zaštitu privatnosti i osobnih podataka te osiguranje kibersigurnosti. Zakonodavna postignuća Parlamenta u izgradnji europskog jedinstvenog ...

Jedinstveno digitalno tržište potiče gospodarstvo i poboljšava kvalitetu života zahvaljujući e-trgovini i e-upravi. Tržišne i javne usluge prelaze s fiksnih na mobilne platforme i postaju sveprisutne. Zbog tih je promjena potreban europski regulatorni okvir za razvoj računalstva u oblaku i povezivosti mobilnih podataka neovisno o državnim granicama uz istodobnu zaštitu privatnosti i osobnih podataka te osiguranje kibersigurnosti. Zakonodavna postignuća Parlamenta u izgradnji europskog jedinstvenog digitalnog tržišta doprinose europskom rastu s dodatnih 177 milijardi EUR godišnje.