13

rezultat(a)

Riječ(i)
Vrsta publikacije
Područje politike
Ključna riječ
Datum

Exploring Best Practices in Combatting Violence Against Women: Sweden

19-04-2018

This paper was produced by the Policy Department on Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM). The paper examines the status of women in Sweden, a country known for its proven track record on gender equality: it delves into the issue of preventing violence against women and protecting victims of violence. Gender equality is a cornerstone of Swedish society, thus violence against women is a priority for the Swedish Government ...

This paper was produced by the Policy Department on Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM). The paper examines the status of women in Sweden, a country known for its proven track record on gender equality: it delves into the issue of preventing violence against women and protecting victims of violence. Gender equality is a cornerstone of Swedish society, thus violence against women is a priority for the Swedish Government. Various vulnerable groups might still require greater legislative protection and government response.

Smart Border 2.0 Avoiding a hard border on the island of Ireland for customs control and the free movement of persons

26-02-2018

One of the most politically-sensitive aspects of the current ‘Brexit’ negotiations is the issue of the border between Northern Ireland and Ireland. In many respects, the Irish border is unique, with some 200 possible crossing points along the 500km border. Managing such a porous border in the event that the UK, following Brexit, does not participate in a customs union with the EU, thus becoming an external EU border, presents significant challenges for the EU and UK alike. In order to ...

One of the most politically-sensitive aspects of the current ‘Brexit’ negotiations is the issue of the border between Northern Ireland and Ireland. In many respects, the Irish border is unique, with some 200 possible crossing points along the 500km border. Managing such a porous border in the event that the UK, following Brexit, does not participate in a customs union with the EU, thus becoming an external EU border, presents significant challenges for the EU and UK alike. In order to analyse the various options, on 26 November 2017, the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs organised a workshop for the AFCO Committee to examine this question. As part of this, Lars Karlsson, a former director at the World Customs Organisation, proposed a solution in his paper ‘Smart Border 2.0’. This at a glance provides a short summary of the paper.

Europski parlament: ustrojstvo i način rada

01-02-2018

Ustrojstvo i način rada Europskog parlamenta utvrđuju se Poslovnikom. Politička tijela, odbori, izaslanstva i klubovi zastupnika upravljaju aktivnostima Parlamenta.

Ustrojstvo i način rada Europskog parlamenta utvrđuju se Poslovnikom. Politička tijela, odbori, izaslanstva i klubovi zastupnika upravljaju aktivnostima Parlamenta.

Međuvladini postupci donošenja odluka

01-02-2018

U zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici te u nekoliko drugih područja, kao što su pojačana suradnja, određena imenovanja i revizija ugovora, postupak donošenja odluka razlikuje se od onog koji prevladava u redovnom zakonodavnom postupku. U tim područjima prevladava jača međuvladina suradnja. Problem krize javnoga duga doveo je do većeg korištenja takvim mehanizmima odlučivanja, posebno u okviru europskoga gospodarskoga upravljanja.

U zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici te u nekoliko drugih područja, kao što su pojačana suradnja, određena imenovanja i revizija ugovora, postupak donošenja odluka razlikuje se od onog koji prevladava u redovnom zakonodavnom postupku. U tim područjima prevladava jača međuvladina suradnja. Problem krize javnoga duga doveo je do većeg korištenja takvim mehanizmima odlučivanja, posebno u okviru europskoga gospodarskoga upravljanja.

Ugovor iz Lisabona

01-01-2018

U ovom se informativnom članku opisuju nastanak i bitne odredbe Ugovora iz Lisabona. Cilj je prikazati povijesni kontekst u kojem je taj najnoviji temeljni dokument EU-a nastao iz dokumenata koji su mu prethodili. Pojedinačne odredbe (s upućivanjima na članke) i njihovi učinci na politike Europske unije podrobnije su objašnjeni u informativnim člancima koji govore o konkretnim politikama i pitanjima.

U ovom se informativnom članku opisuju nastanak i bitne odredbe Ugovora iz Lisabona. Cilj je prikazati povijesni kontekst u kojem je taj najnoviji temeljni dokument EU-a nastao iz dokumenata koji su mu prethodili. Pojedinačne odredbe (s upućivanjima na članke) i njihovi učinci na politike Europske unije podrobnije su objašnjeni u informativnim člancima koji govore o konkretnim politikama i pitanjima.

Načelo supsidijarnosti

01-01-2018

Načelom supsidijarnosti, koje je utvrđeno Ugovorom o Europskoj uniji, definiraju se okolnosti u kojima Unija ima prednost u djelovanju u odnosu na države članice kada je riječ o područjima u kojima ona nema isključivu nadležnost.

Načelom supsidijarnosti, koje je utvrđeno Ugovorom o Europskoj uniji, definiraju se okolnosti u kojima Unija ima prednost u djelovanju u odnosu na države članice kada je riječ o područjima u kojima ona nema isključivu nadležnost.

Europski parlament: ovlasti

01-01-2018

Obnašanjem različitih dužnosti Parlament u potpunosti izvršava svoju institucionalnu ulogu u stvaranju europskih politika. Poštovanje principa demokracije na europskoj razini osigurava se sudjelovanjem u zakonodavnom postupku, proračunskim i nadzornim ovlastima, sudjelovanjem u reviziji temeljnih ugovora i pravom sudjelovanja u postupcima pred Sudom Europske unije.

Obnašanjem različitih dužnosti Parlament u potpunosti izvršava svoju institucionalnu ulogu u stvaranju europskih politika. Poštovanje principa demokracije na europskoj razini osigurava se sudjelovanjem u zakonodavnom postupku, proračunskim i nadzornim ovlastima, sudjelovanjem u reviziji temeljnih ugovora i pravom sudjelovanja u postupcima pred Sudom Europske unije.

Europski parlament: odnosi s nacionalnim parlamentima

01-01-2018

Pomicanje prema većoj europskoj integraciji promijenilo je ulogu nacionalnih parlamenata. Razni instrumenti suradnje između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata uvedeni su u cilju uspostavljanja učinkovitog demokratskog nadzora nad europskim zakonodavstvom na svim razinama. Odredbe uvedene Ugovorom iz Lisabona predstavljaju dodatne korake k ostvarenju tog cilja.

Pomicanje prema većoj europskoj integraciji promijenilo je ulogu nacionalnih parlamenata. Razni instrumenti suradnje između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata uvedeni su u cilju uspostavljanja učinkovitog demokratskog nadzora nad europskim zakonodavstvom na svim razinama. Odredbe uvedene Ugovorom iz Lisabona predstavljaju dodatne korake k ostvarenju tog cilja.

Europsko vijeće

01-10-2017

Europsko vijeće čine čelnici država članica ili njihovih vlada. Zadaća mu je pružati nužan poticaj razvoju Europske unije i određivati opće političke smjernice. I predsjednik Komisije član je Vijeća, no on nema pravo glasa. Na početku sastanaka Europskog vijeća prisutnima se obraća predsjednik Europskog parlamenta. Ugovorom iz Lisabona Europsko vijeće ustanovljeno je kao institucija Unije i povjereno mu je dugoročno predsjedništvo.

Europsko vijeće čine čelnici država članica ili njihovih vlada. Zadaća mu je pružati nužan poticaj razvoju Europske unije i određivati opće političke smjernice. I predsjednik Komisije član je Vijeća, no on nema pravo glasa. Na početku sastanaka Europskog vijeća prisutnima se obraća predsjednik Europskog parlamenta. Ugovorom iz Lisabona Europsko vijeće ustanovljeno je kao institucija Unije i povjereno mu je dugoročno predsjedništvo.

Vijeće Europske unije

01-10-2017

Vijeće je institucija koja zajedno s Europskim parlamentom donosi zakonodavstvo Europske unije u obliku uredbi i direktiva te sastavlja odluke i neobvezujuće preporuke. Odluke u svojim područjima nadležnosti donosi običnom većinom, kvalificiranom većinom ili jednoglasno, ovisno o pravnoj osnovi akta koji treba odobriti.

Vijeće je institucija koja zajedno s Europskim parlamentom donosi zakonodavstvo Europske unije u obliku uredbi i direktiva te sastavlja odluke i neobvezujuće preporuke. Odluke u svojim područjima nadležnosti donosi običnom većinom, kvalificiranom većinom ili jednoglasno, ovisno o pravnoj osnovi akta koji treba odobriti.

Buduća događanja

26-10-2020
European Gender Equality Week - October 26-29, 2020
Drugo događanje -
FEMM
27-10-2020
EPRS online Book Talk | Beyond Christendom - The politics of religion in Europe today
Drugo događanje -
EPRS
27-10-2020
JURI: ICM Meeting on "Better Law Making from a digital perspective"
Drugo događanje -
JURI

Partneri