A közúti áruszállítást végző teherfuvarozók szociális és munkakörülményei

15-04-2013

E tanulmány elemzést nyújt a közúti áruszállítási ágazatban dolgozó hivatásos gépjármûvezetõk szociális és munkakörülményeirõl. A tanulmány egyrészt az említett szállítási ágazatot érintõ alapvetõ fontosságú szociális kérdésekre, többek között a vezetési és a pihenõidõre, másrészt azokra a gyakorlati szempontokra – így a foglalkoztatási rendszerekre vagy a jövedelemszintre – összpontosít, amelyek közvetlen hatást gyakorolnak a vezetõk életminõségére. A jogi keret – többek között a közúti áruszállítás szociális dimenziója tekintetében releváns uniós jogszabályok – átfogó elemzését követõen ismertetjük az érdekelt felekkel és gépjármûvezetõkkel folytatott konzultációk megállapításait.

E tanulmány elemzést nyújt a közúti áruszállítási ágazatban dolgozó hivatásos gépjármûvezetõk szociális és munkakörülményeirõl. A tanulmány egyrészt az említett szállítási ágazatot érintõ alapvetõ fontosságú szociális kérdésekre, többek között a vezetési és a pihenõidõre, másrészt azokra a gyakorlati szempontokra – így a foglalkoztatási rendszerekre vagy a jövedelemszintre – összpontosít, amelyek közvetlen hatást gyakorolnak a vezetõk életminõségére. A jogi keret – többek között a közúti áruszállítás szociális dimenziója tekintetében releváns uniós jogszabályok – átfogó elemzését követõen ismertetjük az érdekelt felekkel és gépjármûvezetõkkel folytatott konzultációk megállapításait.