Vaistai ir medicinos priemonės

01-02-2018

Vaistai ir medicinos priemonės daro tiesioginę įtaką žmonių sveikatai ir jiems taikomos bendrosios rinkos taisyklės. Siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą ir užtikrinti šių produktų saugą, sukurta tvirta teisinė sistema. Jis apima visą ciklą – nuo vaistų tyrimų ir bandymų iki leidimo pateikti rinkai, priežiūros ir atšaukimo. Galimybė gauti įperkamų vaistų, kova su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms, etiški klinikiniai tyrimai ir paskatos moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai yra tik keletas pagrindinių klausimų, kuriuos ES sprendžia šioje srityje. Siekiant neatsilikti nuo mokslo ir technologijų pažangos ir reaguoti į kylančias grėsmes sveikatai, teisėkūros ir politikos priemonės reguliariai vertinamos ir imamasi tolesnių veiksmų.

Vaistai ir medicinos priemonės daro tiesioginę įtaką žmonių sveikatai ir jiems taikomos bendrosios rinkos taisyklės. Siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą ir užtikrinti šių produktų saugą, sukurta tvirta teisinė sistema. Jis apima visą ciklą – nuo vaistų tyrimų ir bandymų iki leidimo pateikti rinkai, priežiūros ir atšaukimo. Galimybė gauti įperkamų vaistų, kova su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms, etiški klinikiniai tyrimai ir paskatos moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai yra tik keletas pagrindinių klausimų, kuriuos ES sprendžia šioje srityje. Siekiant neatsilikti nuo mokslo ir technologijų pažangos ir reaguoti į kylančias grėsmes sveikatai, teisėkūros ir politikos priemonės reguliariai vertinamos ir imamasi tolesnių veiksmų.