Pirmasis bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) ramstis: II – Tiesioginės išmokos ūkininkams

01-04-2018

2003 m. įvykdžius reformą ir 2009 m. atlikus BŽŪP reformos patikrinimą didžioji tiesioginės paramos dalis atsieta. Tarybos reglamente (ES) Nr. 1307/2013 įtvirtintas vienas teisinis pagrindas ir išsamus tiesioginių išmokų tikslingiau, sąžiningiau ir ekologiškiau ūkininkaujantiems ūkininkams kodeksas.

2003 m. įvykdžius reformą ir 2009 m. atlikus BŽŪP reformos patikrinimą didžioji tiesioginės paramos dalis atsieta. Tarybos reglamente (ES) Nr. 1307/2013 įtvirtintas vienas teisinis pagrindas ir išsamus tiesioginių išmokų tikslingiau, sąžiningiau ir ekologiškiau ūkininkaujantiems ūkininkams kodeksas.