Afrika

01-01-2018

ES ir Afrikos santykiai reglamentuojami Kotonu susitarimu ir bendra Afrikos ir ES strategija, – abu šie dokumentai apima politinius, ekonominius ir vystymosi aspektus. ES aktyviai siekia skatinti taiką ir saugumą Afrikoje ir su Afrikos Sąjunga (AS) vysto įvairius politinius dialogus, įskaitant dialogą demokratijos ir žmogaus teisių klausimais. Migracija tapo vienu pagrindinių Afrikos ir ES santykių aspektu. Europos plėtros fondas tebėra pagrindinė ES vystomojo bendradarbiavimo su Afrika priemonė.

ES ir Afrikos santykiai reglamentuojami Kotonu susitarimu ir bendra Afrikos ir ES strategija, – abu šie dokumentai apima politinius, ekonominius ir vystymosi aspektus. ES aktyviai siekia skatinti taiką ir saugumą Afrikoje ir su Afrikos Sąjunga (AS) vysto įvairius politinius dialogus, įskaitant dialogą demokratijos ir žmogaus teisių klausimais. Migracija tapo vienu pagrindinių Afrikos ir ES santykių aspektu. Europos plėtros fondas tebėra pagrindinė ES vystomojo bendradarbiavimo su Afrika priemonė.