Socialinė apsauga kitose ES valstybėse narėse

01-02-2018

Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas sudaro palankesnes sąlygas laisvam asmenų judėjimui ES. 2010 m. buvo atlikta esminė šios srities teisės aktų reforma, o vėliau ją papildė kiti teisės aktai, kuriais gerinama judžių darbuotojų teisių apsauga. 2016 m. Komisija į darbuotojų judumo dokumentų rinkinį įtraukė pasiūlymų, kuriais siekiama toliau reformuoti sistemą ir pritaikyti ją prie šiuolaikinių ES ekonominių ir socialinių realijų.

Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas sudaro palankesnes sąlygas laisvam asmenų judėjimui ES. 2010 m. buvo atlikta esminė šios srities teisės aktų reforma, o vėliau ją papildė kiti teisės aktai, kuriais gerinama judžių darbuotojų teisių apsauga. 2016 m. Komisija į darbuotojų judumo dokumentų rinkinį įtraukė pasiūlymų, kuriais siekiama toliau reformuoti sistemą ir pritaikyti ją prie šiuolaikinių ES ekonominių ir socialinių realijų.