Branduolinė energija

01-02-2018

Šiuo metu gaminama branduolinė energija išgaunama vykstant procesui, vadinamam branduolių dalijimusi, t. y. urano ir plutono atomų branduoliams dalijantis išskiriama energija. Branduolinė energija yra mažai anglies dioksido išskirianti iškastinio kuro alternatyva ir labai svarbi 13 iš 27 ES valstybių narių energijos rūšių derinio sudedamoji dalis. Ji sudaro beveik 26 proc. visos ES pagaminamos elektros energijos. Tačiau dėl 1986 m. įvykusios Černobylio katastrofos, o 2011 m. – nelaimės Fukušimoje, Japonijoje, branduolinę energiją pradėta vertinti prieštaringai. Vokietijos sprendimas iki 2020 m. palaipsniui atsisakyti branduolinės energijos, taip pat laikinas dviejų Belgijos reaktorių uždarymas po to, kai aptikta įtrūkimų jų talpose, padidino spaudimą atsisakyti branduolinės energijos Europoje. Nors valstybės narės pačios sprendžia, ar įtraukti branduolinę energiją į savo energijos rūšių derinį, ES teisės aktais siekiama gerinti branduolinių elektrinių saugos standartus ir užtikrinti, kad branduolinės atliekos būtų saugiai apdorojamos ir laidojamos.

Šiuo metu gaminama branduolinė energija išgaunama vykstant procesui, vadinamam branduolių dalijimusi, t. y. urano ir plutono atomų branduoliams dalijantis išskiriama energija. Branduolinė energija yra mažai anglies dioksido išskirianti iškastinio kuro alternatyva ir labai svarbi 13 iš 27 ES valstybių narių energijos rūšių derinio sudedamoji dalis. Ji sudaro beveik 26 proc. visos ES pagaminamos elektros energijos. Tačiau dėl 1986 m. įvykusios Černobylio katastrofos, o 2011 m. – nelaimės Fukušimoje, Japonijoje, branduolinę energiją pradėta vertinti prieštaringai. Vokietijos sprendimas iki 2020 m. palaipsniui atsisakyti branduolinės energijos, taip pat laikinas dviejų Belgijos reaktorių uždarymas po to, kai aptikta įtrūkimų jų talpose, padidino spaudimą atsisakyti branduolinės energijos Europoje. Nors valstybės narės pačios sprendžia, ar įtraukti branduolinę energiją į savo energijos rūšių derinį, ES teisės aktais siekiama gerinti branduolinių elektrinių saugos standartus ir užtikrinti, kad branduolinės atliekos būtų saugiai apdorojamos ir laidojamos.