Europos finansų priežiūros institucijų sistema (EFPIS)

01-02-2018

Europos finansų priežiūros institucijų sistema (EFPIS) yra daugiasluoksnė mikrolygio ir makrolygio rizikos ribojimo institucijų sistema, kuri apima Europos sisteminės rizikos valdybą, tris Europos priežiūros institucijas ir nacionalines priežiūros institucijas. EFPIS tikslas – užtikrinti nuoseklią ir darnią ES finansinę priežiūrą. Įsteigus bankų sąjungą ir jungtinei Karalystei planuojant išstojimą iš ES šioje priežiūros sistemoje dabar daromi pakeitimai.

Europos finansų priežiūros institucijų sistema (EFPIS) yra daugiasluoksnė mikrolygio ir makrolygio rizikos ribojimo institucijų sistema, kuri apima Europos sisteminės rizikos valdybą, tris Europos priežiūros institucijas ir nacionalines priežiūros institucijas. EFPIS tikslas – užtikrinti nuoseklią ir darnią ES finansinę priežiūrą. Įsteigus bankų sąjungą ir jungtinei Karalystei planuojant išstojimą iš ES šioje priežiūros sistemoje dabar daromi pakeitimai.