Jūrų transportas. Eismo ir saugos taisyklės

01-11-2017

Po naftos tanklaivių „Erika“ ir „Prestige“ katastrofų priėmus nemažai ES direktyvų ir reglamentų, visų pirma tris teisėkūros dokumentų rinkinius, per pastaruosius metus buvo gerokai patobulinti jūrų transporto saugos standartai.

Po naftos tanklaivių „Erika“ ir „Prestige“ katastrofų priėmus nemažai ES direktyvų ir reglamentų, visų pirma tris teisėkūros dokumentų rinkinius, per pastaruosius metus buvo gerokai patobulinti jūrų transporto saugos standartai.