Europos Sąjunga ir miškai

01-04-2018

Kadangi Sutartyse miškai nėra konkrečiai nurodyti, Europos Sąjunga neturi bendros miškininkystės politikos. Taigi miškininkystės politika visų pirma priklauso nacionalinei kompetencijai. Tačiau esama daugelio Europos veiksmų, kurie daro poveikį Sąjungos ir trečiųjų šalių miškams.

Kadangi Sutartyse miškai nėra konkrečiai nurodyti, Europos Sąjunga neturi bendros miškininkystės politikos. Taigi miškininkystės politika visų pirma priklauso nacionalinei kompetencijai. Tačiau esama daugelio Europos veiksmų, kurie daro poveikį Sąjungos ir trečiųjų šalių miškams.