Užsienio politika: tikslai, priemonės ir laimėjimai

01-01-2018

Europos Sąjungos bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP) buvo nustatyta 1993 m. ir nuo tada buvo stiprinama tolesnėse sutartyse. Dabar Parlamentas atidžiai stebi BUSP ir prisideda prie jos plėtojimo, visų pirma remdamas Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT), ES specialiuosius įgaliotinius ir ES delegacijas. Parlamentas, naudodamasis savo biudžeto srities įgaliojimais, formuoja BUSP mastą ir taikymo sritį, taip pat ES finansines priemones, kuriomis remiami ES išorės veiksmai.

Europos Sąjungos bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP) buvo nustatyta 1993 m. ir nuo tada buvo stiprinama tolesnėse sutartyse. Dabar Parlamentas atidžiai stebi BUSP ir prisideda prie jos plėtojimo, visų pirma remdamas Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT), ES specialiuosius įgaliotinius ir ES delegacijas. Parlamentas, naudodamasis savo biudžeto srities įgaliojimais, formuoja BUSP mastą ir taikymo sritį, taip pat ES finansines priemones, kuriomis remiami ES išorės veiksmai.