Bendra saugumo ir gynybos politika

01-02-2018

Pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką (BSGP) nustatomas ES politinių ir karinių struktūrų, taip pat karinių ir civilinių misijų bei veiksmų užsienyje pagrindas. 2016 m. Visuotinėje ES strategijoje išdėstytas BSGP strategijos pagrindas, o Lisabonos sutartyje išaiškinti jos instituciniai aspektai ir sustiprintas Europos Parlamento vaidmuo. Neseniai padaryta esminių strateginių ir operacinių BSGP pakeitimų, siekiant spręsti kylančias saugumo problemas ir atsižvelgti į gyventojų reikalavimus, kad ES aktyviau į jas reaguotų.

Pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką (BSGP) nustatomas ES politinių ir karinių struktūrų, taip pat karinių ir civilinių misijų bei veiksmų užsienyje pagrindas. 2016 m. Visuotinėje ES strategijoje išdėstytas BSGP strategijos pagrindas, o Lisabonos sutartyje išaiškinti jos instituciniai aspektai ir sustiprintas Europos Parlamento vaidmuo. Neseniai padaryta esminių strateginių ir operacinių BSGP pakeitimų, siekiant spręsti kylančias saugumo problemas ir atsižvelgti į gyventojų reikalavimus, kad ES aktyviau į jas reaguotų.