Biologinė įvairovė, žemės naudojimas ir miškininkystė

01-02-2018

Surengus 1992 m. JT konferenciją dėl aplinkos ir vystymosi, buvo žengtas didelis žingsnis biologinės įvairovės išsaugojimo ir gamtos apsaugos linkme, o šią pažangą paskatino ir Biologinės įvairovės konvencijos priėmimas. ES atliko svarbų vaidmenį tarptautinėje arenoje stengiantis rasti būdų, kaip išspręsti biologinės įvairovės nykimo, klimato kaitos ir drėgnųjų atogrąžų miškų naikinimo problemas. 2011 m. ES įsipareigojo iki 2020 m. sustabdyti biologinės įvairovės nykimą ir ekosisteminių paslaugų prastėjimą ES. Kiti Buveinių direktyvoje ir Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijoje (CITES) nustatyti tikslai dar turi būti pasiekti. Tikimasi, kad 2015 m. gruodžio mėn. pasiektas visuotinis Paryžiaus susitarimas dėl klimato kaitos poveikio švelninimo ir tolesni ES teisės aktai, skirti susitarimui įgyvendinti, turės teigiamos įtakos biologinės įvairovės ir miškų išsaugojimui ateinančiais dešimtmečiais. Nuo 1992 m. svarbiausia finansinė ES biologinės įvairovės ir miškų apsaugos priemonė yra programa LIFE.

Surengus 1992 m. JT konferenciją dėl aplinkos ir vystymosi, buvo žengtas didelis žingsnis biologinės įvairovės išsaugojimo ir gamtos apsaugos linkme, o šią pažangą paskatino ir Biologinės įvairovės konvencijos priėmimas. ES atliko svarbų vaidmenį tarptautinėje arenoje stengiantis rasti būdų, kaip išspręsti biologinės įvairovės nykimo, klimato kaitos ir drėgnųjų atogrąžų miškų naikinimo problemas. 2011 m. ES įsipareigojo iki 2020 m. sustabdyti biologinės įvairovės nykimą ir ekosisteminių paslaugų prastėjimą ES. Kiti Buveinių direktyvoje ir Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijoje (CITES) nustatyti tikslai dar turi būti pasiekti. Tikimasi, kad 2015 m. gruodžio mėn. pasiektas visuotinis Paryžiaus susitarimas dėl klimato kaitos poveikio švelninimo ir tolesni ES teisės aktai, skirti susitarimui įgyvendinti, turės teigiamos įtakos biologinės įvairovės ir miškų išsaugojimui ateinančiais dešimtmečiais. Nuo 1992 m. svarbiausia finansinė ES biologinės įvairovės ir miškų apsaugos priemonė yra programa LIFE.