Ekonominės ir pinigų sąjungos istorija

01-02-2018

Ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS) sukurta palaipsniui didėjant ekonominei ES integracijai. Ekonomine ir pinigų sąjunga išplečiama ES bendroji rinka, vykdomas bendras prekių reglamentavimas ir laisvas prekių, kapitalo, darbuotojų ir paslaugų judėjimas. Euro zonoje, kurią šiuo metu sudaro 19 Sąjungos valstybių narių, pradėta naudoti bendra valiuta – euras. Visos ES valstybės narės, išskyrus Daniją, privalo įsivesti eurą, kai tik atitinka konvergencijos kriterijus. Bendrą pinigų politiką nustato Eurosistema (ją sudaro Europos Centrinio Banko vykdomoji valdyba ir euro zonos centrinių bankų valdytojai), o ją papildo fiskalinės taisyklės ir įvairaus lygio ekonominės politikos koordinavimas. Ekonominė ir pinigų sąjunga neturi centrinio ekonomikos valdymo organo. Atsakomybe dalijasi valstybės narės ir įvairios Sąjungos institucijos.

Ekonominė ir pinigų sąjunga (EPS) sukurta palaipsniui didėjant ekonominei ES integracijai. Ekonomine ir pinigų sąjunga išplečiama ES bendroji rinka, vykdomas bendras prekių reglamentavimas ir laisvas prekių, kapitalo, darbuotojų ir paslaugų judėjimas. Euro zonoje, kurią šiuo metu sudaro 19 Sąjungos valstybių narių, pradėta naudoti bendra valiuta – euras. Visos ES valstybės narės, išskyrus Daniją, privalo įsivesti eurą, kai tik atitinka konvergencijos kriterijus. Bendrą pinigų politiką nustato Eurosistema (ją sudaro Europos Centrinio Banko vykdomoji valdyba ir euro zonos centrinių bankų valdytojai), o ją papildo fiskalinės taisyklės ir įvairaus lygio ekonominės politikos koordinavimas. Ekonominė ir pinigų sąjunga neturi centrinio ekonomikos valdymo organo. Atsakomybe dalijasi valstybės narės ir įvairios Sąjungos institucijos.