Netiesioginiai mokesčiai

01-02-2018

Prie netiesioginių mokesčių priskiriamas pridėtinės vertės mokestis (PVM) ir alkoholiui, tabakui ir energijai taikomi akcizai. Bendroji PVM sistema yra iš esmės taikoma visoms prekėms ir paslaugoms, kurios perkamos ir parduodamos naudojimo ar vartojimo ES reikmėms. Akcizais apmokestinamas tam tikrų produktų pardavimas ar naudojimas. Siekdama užtikrinti tinkamą ES vidaus rinkos veikimą, ES vykdo teisėkūros veiklą, kurios tikslas – koordinuoti ir suderinti PVM teisės aktus, taip pat suderinti alkoholiui, tabakui ir energijai taikomus akcizus.

Prie netiesioginių mokesčių priskiriamas pridėtinės vertės mokestis (PVM) ir alkoholiui, tabakui ir energijai taikomi akcizai. Bendroji PVM sistema yra iš esmės taikoma visoms prekėms ir paslaugoms, kurios perkamos ir parduodamos naudojimo ar vartojimo ES reikmėms. Akcizais apmokestinamas tam tikrų produktų pardavimas ar naudojimas. Siekdama užtikrinti tinkamą ES vidaus rinkos veikimą, ES vykdo teisėkūros veiklą, kurios tikslas – koordinuoti ir suderinti PVM teisės aktus, taip pat suderinti alkoholiui, tabakui ir energijai taikomus akcizus.