Ekonominės ir pinigų sąjungos institucijos

01-02-2018

Europos pinigų sąjungos institucijos labiausiai atsakingos už Europos pinigų politikos nustatymą, euro išleidimo taisykles ir ES kainų stabilumą. Šios institucijos – tai Europos Centrinis Bankas (ECB), Europos centrinių bankų sistema (ECBS), Ekonomikos ir finansų komitetas, Euro grupė bei Ekonomikos ir finansų reikalų taryba (ECOFIN).

Europos pinigų sąjungos institucijos labiausiai atsakingos už Europos pinigų politikos nustatymą, euro išleidimo taisykles ir ES kainų stabilumą. Šios institucijos – tai Europos Centrinis Bankas (ECB), Europos centrinių bankų sistema (ECBS), Ekonomikos ir finansų komitetas, Euro grupė bei Ekonomikos ir finansų reikalų taryba (ECOFIN).