Pirmoji Europos Parlamento plenarinių posėdžių salė: Robert'o Schumano pastatas Liuksemburge

08-03-2016

Kai Europos Parlamentas tik pradėjo savo darbą, jo plenariniai posėdžiai vykdavo įvairiose vietose, kuriose galimybes juos rengti sudarydavo kitos institucijos arba priimančios šalys. Tik 1973 m., kai buvo pastatytas Robert'o Schumano pastatas Liuksemburge, Parlamentas pagaliau įsigijo savo patalpas, kuriose buvo įrengta jo plenariniams posėdžiams skirta plenarinių posėdžių salė. Pastato statyba pradėta planuoti 7-ajame dešimtmetyje, o pastatas pradėtas statyti 1970 m., nes pradinius pastato statybos planus reikėjo pritaikyti prie planuojamos Bendrijų plėtros. 8-ajame dešimtmetyje plenariniai posėdžiai nuolat vykdavo šioje plenarinių posėdžių salėje, bet po 1979 m. vykusių tiesioginių rinkimų padidėjus narių skaičiui, plenarinių posėdžių salė nebebuvo pakankamai didelė, kad galėtų sutalpinti visus narius. Liuksemburgo plenarinių posėdžių salė išsiskiria savo dekoro menine verte, ypač Turine įsikūrusios Grupės „NP2“ sukurtu bareljefu iš cinko. Pakalbėjus su menininkais, šiame trumpame pristatyme pateikiama informacija apie meno kūrinius, įskaitant istoriją, kaip Belgijos rangovas pakvietė italų bendrovę, kad ši išdekoruotų plenarinę posėdžių salę.

Kai Europos Parlamentas tik pradėjo savo darbą, jo plenariniai posėdžiai vykdavo įvairiose vietose, kuriose galimybes juos rengti sudarydavo kitos institucijos arba priimančios šalys. Tik 1973 m., kai buvo pastatytas Robert'o Schumano pastatas Liuksemburge, Parlamentas pagaliau įsigijo savo patalpas, kuriose buvo įrengta jo plenariniams posėdžiams skirta plenarinių posėdžių salė. Pastato statyba pradėta planuoti 7-ajame dešimtmetyje, o pastatas pradėtas statyti 1970 m., nes pradinius pastato statybos planus reikėjo pritaikyti prie planuojamos Bendrijų plėtros. 8-ajame dešimtmetyje plenariniai posėdžiai nuolat vykdavo šioje plenarinių posėdžių salėje, bet po 1979 m. vykusių tiesioginių rinkimų padidėjus narių skaičiui, plenarinių posėdžių salė nebebuvo pakankamai didelė, kad galėtų sutalpinti visus narius. Liuksemburgo plenarinių posėdžių salė išsiskiria savo dekoro menine verte, ypač Turine įsikūrusios Grupės „NP2“ sukurtu bareljefu iš cinko. Pakalbėjus su menininkais, šiame trumpame pristatyme pateikiama informacija apie meno kūrinius, įskaitant istoriją, kaip Belgijos rangovas pakvietė italų bendrovę, kad ši išdekoruotų plenarinę posėdžių salę.