G. Eastmano pastatas – Briuselio paveldo perlas taps Europos istorijos namais

28-04-2017

G. Eastmano pastate, esančiame Leopoldo kvartalo širdyje ir netoli Europos institucijų, įsikūrė Europos istorijos namai, savo duris atversiantys 2016 m. antroje pusėje. Ši buvusi dantų klinika pasirinkta ir renovuota siekiant išryškinti šio pastato, kuris yra svarbi Briuselio ir Europos paveldo dalis, istoriją. Šią dantų kliniką įsteigė firmos „Kodak“ steigėjas George'as Eastmanas (George Eastman), ji buvo pastatyta 1935 m. Leopoldo parke, kuris nuo XIX a. pabaigos buvo mokslinės veiklos ir laisvalaikio vieta. Šiame pastate buvo įsisteigusi viešoji klinika, paskui švietimo įstaiga ir senelių namai, o nuo 1985 m. šį pastatą nuomojo Europos Parlamentas ir jame veikė administracinės tarnybos, spaustuvė ir vaikų lopšelis. Bėgant metams, šiame pastate taip pat kurį laiką veikė kitos Europos įstaigos, kaip antai Europos ombudsmenas ar Europos Audito Rūmai. 2009 m. Europos Parlamentas nusprendė šį pastatą iš pagrindų atnaujinti ir išplėsti, o tada jame įsteigti Europos istorijos namus. Jiems suteikta užduotis itin moderniomis muziejinėmis priemonėmis pristatyti dviejų pastarųjų šimtmečių Europos istoriją. Taigi G. Eastmano pastatas ir toliau vykdys pedagoginę ir socialinę funkciją, tik kitaip.

G. Eastmano pastate, esančiame Leopoldo kvartalo širdyje ir netoli Europos institucijų, įsikūrė Europos istorijos namai, savo duris atversiantys 2016 m. antroje pusėje. Ši buvusi dantų klinika pasirinkta ir renovuota siekiant išryškinti šio pastato, kuris yra svarbi Briuselio ir Europos paveldo dalis, istoriją. Šią dantų kliniką įsteigė firmos „Kodak“ steigėjas George'as Eastmanas (George Eastman), ji buvo pastatyta 1935 m. Leopoldo parke, kuris nuo XIX a. pabaigos buvo mokslinės veiklos ir laisvalaikio vieta. Šiame pastate buvo įsisteigusi viešoji klinika, paskui švietimo įstaiga ir senelių namai, o nuo 1985 m. šį pastatą nuomojo Europos Parlamentas ir jame veikė administracinės tarnybos, spaustuvė ir vaikų lopšelis. Bėgant metams, šiame pastate taip pat kurį laiką veikė kitos Europos įstaigos, kaip antai Europos ombudsmenas ar Europos Audito Rūmai. 2009 m. Europos Parlamentas nusprendė šį pastatą iš pagrindų atnaujinti ir išplėsti, o tada jame įsteigti Europos istorijos namus. Jiems suteikta užduotis itin moderniomis muziejinėmis priemonėmis pristatyti dviejų pastarųjų šimtmečių Europos istoriją. Taigi G. Eastmano pastatas ir toliau vykdys pedagoginę ir socialinę funkciją, tik kitaip.