Diskusijos dėl Europos ateities Europos Parlamente, 2018–2019 m.: ES valstybių ar vyriausybių vadovų kalbų suvestinė

08-05-2019

Šiame dokumente apibendrinami keturi diskusijų dėl Europos ateities vertinimo informaciniai pranešimai, kuriuose paaiškintos įvairių valstybių ar vyriausybių vadovų, kalbėjusių per Europos Parlamento plenarines sesijas laikotarpiu nuo 2018 m. sausio mėn. iki 2019 m. balandžio mėn., nuomonės. Pirmoje šio dokumento dalyje apžvelgti visi klausimai, kuriais kalbėtojų nuomonės sutapo arba išsiskyrė, tendencijos pasirenkant temas ir pateikti pasiūlymai. Antroje dalyje pateikiamos kai kurios svarbiausios ištraukos iš vadovų kalbų ir smulkiau analizuojamos įvairios jų pozicijos dėl šių pagrindinių politikos sričių: ekonominės ir pinigų sąjungos, migracijos, socialinio aspekto, tarptautinės prekybos, klimato kaitos ir energetikos, saugumo ir gynybos, kitos daugiametės finansinės programos ir institucinių klausimų.

Šiame dokumente apibendrinami keturi diskusijų dėl Europos ateities vertinimo informaciniai pranešimai, kuriuose paaiškintos įvairių valstybių ar vyriausybių vadovų, kalbėjusių per Europos Parlamento plenarines sesijas laikotarpiu nuo 2018 m. sausio mėn. iki 2019 m. balandžio mėn., nuomonės. Pirmoje šio dokumento dalyje apžvelgti visi klausimai, kuriais kalbėtojų nuomonės sutapo arba išsiskyrė, tendencijos pasirenkant temas ir pateikti pasiūlymai. Antroje dalyje pateikiamos kai kurios svarbiausios ištraukos iš vadovų kalbų ir smulkiau analizuojamos įvairios jų pozicijos dėl šių pagrindinių politikos sričių: ekonominės ir pinigų sąjungos, migracijos, socialinio aspekto, tarptautinės prekybos, klimato kaitos ir energetikos, saugumo ir gynybos, kitos daugiametės finansinės programos ir institucinių klausimų.