Tolesnė universitetų ir įmonių dialogo plėtotė

15-01-2010

2009 m. balandžio mėn. Europos Komisija paskelbė komunikatą „Naujoji universitetų modernizavimo partnerystė: ES forumas „universitetų ir įmonių dialogas“. Tai svarbus žingsnis tiesiant tiltą, jungiantį mokslo ir verslo pasaulius Europoje. Komunikate apžvelgta sukaupta patirtis ir siūloma tolesnė universitetų ir įmonių dialogo plėtotė. Tyrime pateikta bendrovės „Deloitte“ atlikta universitetų ir įmonių bendradarbiavimo Europoje analizė ir siūloma rekomendacijų, kaip toliau plėtoti esamą dialogą Europos lygmeniu.

2009 m. balandžio mėn. Europos Komisija paskelbė komunikatą „Naujoji universitetų modernizavimo partnerystė: ES forumas „universitetų ir įmonių dialogas“. Tai svarbus žingsnis tiesiant tiltą, jungiantį mokslo ir verslo pasaulius Europoje. Komunikate apžvelgta sukaupta patirtis ir siūloma tolesnė universitetų ir įmonių dialogo plėtotė. Tyrime pateikta bendrovės „Deloitte“ atlikta universitetų ir įmonių bendradarbiavimo Europoje analizė ir siūloma rekomendacijų, kaip toliau plėtoti esamą dialogą Europos lygmeniu.

Išorės autorius

Axelle Devaux (Deloitte)