ES biudžeto istoriją

14-06-2019

Europos Sąjungos biudžetas grindžiamas trimis ramsčiais: išlaidų, finansavimo ir audito. Šiame informaciniame pranešime apžvelgiama, nuo ko prasidėjo biudžetas, ir kaip jis buvo plėtojamas vykdant daugiametį planavimą ir rengiant metinį biudžetą. Ši informacija pateikiama atsižvelgiant į Europos Parlamento besikeičiančius įgaliojimus biudžeto srityje ir į jo finansavimo bei audito proceso raidą. Nuo pat pirmosios Europos bendrijos sukūrimo 1952 m. biudžeto sudarymo klausimu tarp Europos institucijų ir valstybių narių vyraudavo įtampa, o išlaidų reformos būdavo glaudžiai susijusios su finansavimo reformomis.

Europos Sąjungos biudžetas grindžiamas trimis ramsčiais: išlaidų, finansavimo ir audito. Šiame informaciniame pranešime apžvelgiama, nuo ko prasidėjo biudžetas, ir kaip jis buvo plėtojamas vykdant daugiametį planavimą ir rengiant metinį biudžetą. Ši informacija pateikiama atsižvelgiant į Europos Parlamento besikeičiančius įgaliojimus biudžeto srityje ir į jo finansavimo bei audito proceso raidą. Nuo pat pirmosios Europos bendrijos sukūrimo 1952 m. biudžeto sudarymo klausimu tarp Europos institucijų ir valstybių narių vyraudavo įtampa, o išlaidų reformos būdavo glaudžiai susijusios su finansavimo reformomis.

Išorės autorius

Dr Giacomo Benedetto