30

Rezultatas(-ai)

Žodis(-iai)
Publikacijos rūšis
Politikos sritis
Raktinis žodis
Datą

Commitments made at the hearing of Elisa FERREIRA, Commissioner-designate - Cohesion and Reforms

22-11-2019

The commissioner-designate, Elisa Ferreira, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Regional Development. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Cohesion, reforms and a just transition.

The commissioner-designate, Elisa Ferreira, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Regional Development. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Cohesion, reforms and a just transition.

Research for REGI Committee - Economic, social and territorial situation of Portugal

13-03-2019

This briefing was prepared to provide information for the European Parliament’s Committee on Regional Development delegation visit to Portugal of 27 February to 1 March 2019.

This briefing was prepared to provide information for the European Parliament’s Committee on Regional Development delegation visit to Portugal of 27 February to 1 March 2019.

Research for REGI Committee -The economic, social and territorial situation in LA REUNION

15-10-2018

This briefing was prepared to provide information for the visit to La Réunion on 16th September 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

This briefing was prepared to provide information for the visit to La Réunion on 16th September 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

Research for REGI Committee - The economic, social and territorial situation of Slovenia

15-03-2018

This briefing was prepared to provide information for the visit to Slovenia on 3 - 5 April 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

This briefing was prepared to provide information for the visit to Slovenia on 3 - 5 April 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda

01-11-2017

Europos Sąjunga, siekdama skatinti bendrą darnią plėtrą, stiprina savo ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą. ES ypač siekia mažinti įvairių regionų išsivystymo lygio skirtumus. Šiuo požiūriu ypatingas dėmesys skiriamas kaimo vietovėms, pramonės pertvarkos paveiktoms vietovėms bei didelių ir nuolatinių gamtinių arba demografinių trūkumų turinčioms vietovėms, pavyzdžiui, labai retai apgyvendintiems toliausiai į šiaurę esantiems regionams bei salų, pasienio ir kalnuotoms vietovėms.

Europos Sąjunga, siekdama skatinti bendrą darnią plėtrą, stiprina savo ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą. ES ypač siekia mažinti įvairių regionų išsivystymo lygio skirtumus. Šiuo požiūriu ypatingas dėmesys skiriamas kaimo vietovėms, pramonės pertvarkos paveiktoms vietovėms bei didelių ir nuolatinių gamtinių arba demografinių trūkumų turinčioms vietovėms, pavyzdžiui, labai retai apgyvendintiems toliausiai į šiaurę esantiems regionams bei salų, pasienio ir kalnuotoms vietovėms.

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF)

01-11-2017

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) yra viena iš pagrindinių ES sanglaudos politikos finansinių priemonių. Jo paskirtis – padėti mažinti Europos regionų išsivystymo lygio skirtumus ir nepalankiausias sąlygas turinčių regionų nepakankamą išsivystymą. Ypatingas dėmesys skiriamas regionams, kuriuose yra didelių ir nuolatinių gamtinių ar demografinių kliūčių, pvz., atokiausiems šiaurės regionams, kuriuose labai mažas gyventojų tankis, taip pat saloms, pasienio regionams ir kalnuotoms vietovėms.

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) yra viena iš pagrindinių ES sanglaudos politikos finansinių priemonių. Jo paskirtis – padėti mažinti Europos regionų išsivystymo lygio skirtumus ir nepalankiausias sąlygas turinčių regionų nepakankamą išsivystymą. Ypatingas dėmesys skiriamas regionams, kuriuose yra didelių ir nuolatinių gamtinių ar demografinių kliūčių, pvz., atokiausiems šiaurės regionams, kuriuose labai mažas gyventojų tankis, taip pat saloms, pasienio regionams ir kalnuotoms vietovėms.

Sanglaudos fondas

01-11-2017

1994 m. įsteigtas Sanglaudos fondas teikia finansavimą aplinkos ir transeuropinio tinklo projektams valstybėse narėse, kurių bendrosios nacionalinės pajamos vienam gyventojui sudaro mažiau nei 90 proc. ES vidurkio.

1994 m. įsteigtas Sanglaudos fondas teikia finansavimą aplinkos ir transeuropinio tinklo projektams valstybėse narėse, kurių bendrosios nacionalinės pajamos vienam gyventojui sudaro mažiau nei 90 proc. ES vidurkio.

Solidarumo fondas

01-11-2017

Europos Sąjungos solidarumo fondas suteikia galimybę ES finansiškai remti valstybę narę, narystės ES siekiančią šalį ar regioną įvykus didelėms gaivalinėms nelaimėms.

Europos Sąjungos solidarumo fondas suteikia galimybę ES finansiškai remti valstybę narę, narystės ES siekiančią šalį ar regioną įvykus didelėms gaivalinėms nelaimėms.

Europos teritorinis bendradarbiavimas

01-11-2017

Europos teritorinis bendradarbiavimas yra sanglaudos politikos priemonė, kuria siekiama spręsti tarpvalstybines problemas ir bendrai plėtoti įvairių teritorijų galimybes. Bendradarbiavimo veiksmai remiami iš Europos regioninės plėtros fondo atsižvelgiant į tris pagrindinius aspektus: tarpvalstybinį bendradarbiavimą, tarptautinį bendradarbiavimą ir tarpregioninį bendradarbiavimą.

Europos teritorinis bendradarbiavimas yra sanglaudos politikos priemonė, kuria siekiama spręsti tarpvalstybines problemas ir bendrai plėtoti įvairių teritorijų galimybes. Bendradarbiavimo veiksmai remiami iš Europos regioninės plėtros fondo atsižvelgiant į tris pagrindinius aspektus: tarpvalstybinį bendradarbiavimą, tarptautinį bendradarbiavimą ir tarpregioninį bendradarbiavimą.

Bendras teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS)

01-11-2017

Europos Sąjunga statistikos tikslais yra nustačiusi bendrą teritorinių vienetų klasifikatorių, vadinamą NUTS, kad būtų sudarytos geresnės sąlygos suderintiems regioniniams statistiniams duomenims rinkti, tvarkyti ir skelbti ES. Ši hierarchinė sistema taip pat naudojama atliekant regionų būklės socialinę ir ekonominę analizę ir numatant vykdytinus ES sanglaudos politikos veiksmus.

Europos Sąjunga statistikos tikslais yra nustačiusi bendrą teritorinių vienetų klasifikatorių, vadinamą NUTS, kad būtų sudarytos geresnės sąlygos suderintiems regioniniams statistiniams duomenims rinkti, tvarkyti ir skelbti ES. Ši hierarchinė sistema taip pat naudojama atliekant regionų būklės socialinę ir ekonominę analizę ir numatant vykdytinus ES sanglaudos politikos veiksmus.

Būsimi renginiai

26-10-2020
European Gender Equality Week - October 26-29, 2020
Kitas renginys -
FEMM TRAN LIBE BECA AIDA INTA CULT EMPL DROI SEDE DEVE
26-10-2020
Joint LIBE - FEMM Hearing on Trafficking in human beings
Klausymas -
LIBE FEMM
27-10-2020
Hearing on Rebuilding fish stocks in the Mediterranean: next steps
Klausymas -
PECH

Partneriai