35

Rezultatas(-ai)

Žodis(-iai)
Publikacijos rūšis
Politikos sritis
Raktinis žodis
Datą

Information package on ‘Innovation in Agriculture’ Public Hearing of 18 February 2020

18-02-2020

This information package is prepared by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the hearing of 18 February 2020 organised by the European Parliament’s Agricultural and Rural Development Committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs related to the agri-food research & innovation issues.

This information package is prepared by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the hearing of 18 February 2020 organised by the European Parliament’s Agricultural and Rural Development Committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs related to the agri-food research & innovation issues.

Commitments made at the hearing of Janusz WOJCIECHOWSKI, Commissioner-designate - Agriculture

22-11-2019

The Commissioner-designate, Janusz Wojciechowski, appeared before the European Parliament on 1 and 8 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Agriculture and Rural Development. During the hearings, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission. His future task will be focused on building a modern ...

The Commissioner-designate, Janusz Wojciechowski, appeared before the European Parliament on 1 and 8 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Agriculture and Rural Development. During the hearings, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission. His future task will be focused on building a modern and sustainable agriculture, including: - Concluding negotiations on a simplifed Common Agricultural Policy post 2020 and ensuring that its future Strategic Plans strike a balance between EU-wide objectives and national priorities; - Contributing to the EU “Farm to Fork strategy” looking at how the agri-food sector can improve the sustainability accross the agri-food supply chain, including through organic production; - Ensuring that agri-food production contributes to EU climate, environmental and biodiversity goals; - Strengthening the system of geographical indications and developing a new long-term vision for rural areas under the Strategic Plans post 2020; - Promoting Europe’s high-quality food standards worlwide.

Research for AGRI Committee - Towards the Common Agricultural Policy beyond 2020: comparing the reform package with the current regulations

19-09-2018

This briefing note is written by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the European Parliament’s Agricultural and Rural Development committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs relating to the next reform of the CAP. The paper could additionally serve to explore and discuss the CAP proposals put forward by academics and stakeholders. Six dashboards set out how the CAP reform package (2021/2027) proposed by the European ...

This briefing note is written by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the European Parliament’s Agricultural and Rural Development committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs relating to the next reform of the CAP. The paper could additionally serve to explore and discuss the CAP proposals put forward by academics and stakeholders. Six dashboards set out how the CAP reform package (2021/2027) proposed by the European Commission on 1st June 2018 compares with the current CAP (2014/2020) regulations on a topic-by topic basis. The briefing note also offers some comments on the main elements of the legislative proposals in order to help the MEPs with their response to the Commission’s package. These comments are substantially based on the resolutions previously adopted by the Plenary of the European Parliament. Additional comments are also provided of a technical and explanatory nature. The opinions expressed in this document are the sole responsibility of the authors and do not necessarily represent the official position of the European Parliament.

Bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) ir Sutartis

01-04-2018

Įsigaliojus Romos sutarčiai, valstybių narių žemės ūkio politika pakeista Bendrijos lygio intervencinėmis priemonėmis. Nuo Romos sutarties priėmimo bendros žemės ūkio politikos pagrindinės nuostatos, išskyrus sprendimų priėmimo procedūrą, liko nepakitusios. Priėmus Lisabonos sutartį bendro sprendimo procedūra pripažinta įprasta BŽŪP teisėkūros procedūra ir ji pakeitė konsultavimosi procedūrą.

Įsigaliojus Romos sutarčiai, valstybių narių žemės ūkio politika pakeista Bendrijos lygio intervencinėmis priemonėmis. Nuo Romos sutarties priėmimo bendros žemės ūkio politikos pagrindinės nuostatos, išskyrus sprendimų priėmimo procedūrą, liko nepakitusios. Priėmus Lisabonos sutartį bendro sprendimo procedūra pripažinta įprasta BŽŪP teisėkūros procedūra ir ji pakeitė konsultavimosi procedūrą.

BŽŪP finansavimas

01-04-2018

Bendra žemės ūkio politika tradiciškai buvo finansuojama tik iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF), kuris 2007 m. sausio 1 d. buvo pertvarkytas į Europos žemės ūkio garantijų fondą (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai (EŽŪFKP).

Bendra žemės ūkio politika tradiciškai buvo finansuojama tik iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF), kuris 2007 m. sausio 1 d. buvo pertvarkytas į Europos žemės ūkio garantijų fondą (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai (EŽŪFKP).

BŽŪP priemonės ir jų reformos

01-04-2018

Iš viso įvykdytos penkios bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformos, naujausios iš jų – 2003 m. (laikotarpio vidurio peržiūra), 2009 m. (būklės patikrinimas) ir 2013 m. (2014–2020 m. finansinio laikotarpio). Pirmosios diskusijos dėl BŽŪP po 2020 m. pradėtos 2016 m., o atitinkami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų pateikti 2018 m. birželio mėn.

Iš viso įvykdytos penkios bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformos, naujausios iš jų – 2003 m. (laikotarpio vidurio peržiūra), 2009 m. (būklės patikrinimas) ir 2013 m. (2014–2020 m. finansinio laikotarpio). Pirmosios diskusijos dėl BŽŪP po 2020 m. pradėtos 2016 m., o atitinkami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų pateikti 2018 m. birželio mėn.

Pirmasis BŽŪP ramstis. Bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas (BRO)

01-04-2018

BRO apima pagal bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) numatytas rinkos priemones. Vieną po kitos įvykdžius reformas, 2007 m. 21 BRO buvo sujungtas į vieną BRO, apimantį visus žemės ūkio produktus. Persvarstant BŽŪP, bendra žemės ūkio politika buvo vis labiau orientuojama į rinką, o intervencinių priemonių svarba mažėjo – šiuo metu jos laikomos stabilumo užtikrinimo priemonėmis ir taikomos tik krizės atveju.

BRO apima pagal bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) numatytas rinkos priemones. Vieną po kitos įvykdžius reformas, 2007 m. 21 BRO buvo sujungtas į vieną BRO, apimantį visus žemės ūkio produktus. Persvarstant BŽŪP, bendra žemės ūkio politika buvo vis labiau orientuojama į rinką, o intervencinių priemonių svarba mažėjo – šiuo metu jos laikomos stabilumo užtikrinimo priemonėmis ir taikomos tik krizės atveju.

Pirmasis bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) ramstis: II – Tiesioginės išmokos ūkininkams

01-04-2018

2003 m. įvykdžius reformą ir 2009 m. atlikus BŽŪP reformos patikrinimą didžioji tiesioginės paramos dalis atsieta. Tarybos reglamente (ES) Nr. 1307/2013 įtvirtintas vienas teisinis pagrindas ir išsamus tiesioginių išmokų tikslingiau, sąžiningiau ir ekologiškiau ūkininkaujantiems ūkininkams kodeksas.

2003 m. įvykdžius reformą ir 2009 m. atlikus BŽŪP reformos patikrinimą didžioji tiesioginės paramos dalis atsieta. Tarybos reglamente (ES) Nr. 1307/2013 įtvirtintas vienas teisinis pagrindas ir išsamus tiesioginių išmokų tikslingiau, sąžiningiau ir ekologiškiau ūkininkaujantiems ūkininkams kodeksas.

PPO sutartis dėl žemės ūkio

01-04-2018

Žemės ūkio srities vidaus paramos sistemos valdomos remiantis Sutartimi dėl žemės ūkio, dėl kurios buvo susitarta per Urugvajaus derybų ratą (1986–1994 m.) ir kuri įsigaliojo 1995 m. Ilgalaikis Sutarties dėl žemės ūkio tikslas yra sukurti sąžiningą, į rinką orientuotą žemės ūkio prekybos sistemą ir pradėti reformų procesą vykdant derybas dėl įsipareigojimų paramos ir apsaugos srityse, taip pat nustatant griežtesnes ir geriau įgyvendinamas taisykles ir tvarką. Todėl žemės ūkis dėl savo specialios ...

Žemės ūkio srities vidaus paramos sistemos valdomos remiantis Sutartimi dėl žemės ūkio, dėl kurios buvo susitarta per Urugvajaus derybų ratą (1986–1994 m.) ir kuri įsigaliojo 1995 m. Ilgalaikis Sutarties dėl žemės ūkio tikslas yra sukurti sąžiningą, į rinką orientuotą žemės ūkio prekybos sistemą ir pradėti reformų procesą vykdant derybas dėl įsipareigojimų paramos ir apsaugos srityse, taip pat nustatant griežtesnes ir geriau įgyvendinamas taisykles ir tvarką. Todėl žemės ūkis dėl savo specialios sutarties yra ypatingas – sutarties nuostatos yra viršesnės.

Dohos derybų raundas ir žemės ūkis

01-04-2018

Dohos derybų raundas yra paskutinis PPO prekybos derybų raundas. Jis prasidėjo 2001 m. ir juo pradėtas naujas derybų žemės ūkio klausimais procesas. PPO narės įsipareigojo užtikrinti, kad būtų iš esmės pagerintas patekimas į rinką ir palaipsniui panaikintos visų formų eksporto subsidijos, teikiant prekybą iškreipiančią bendrąją vidaus paramą, tinkamai atsižvelgiant į tai, kad besivystančioms šalims turi būti taikomas specialus ir diferencinis režimas.

Dohos derybų raundas yra paskutinis PPO prekybos derybų raundas. Jis prasidėjo 2001 m. ir juo pradėtas naujas derybų žemės ūkio klausimais procesas. PPO narės įsipareigojo užtikrinti, kad būtų iš esmės pagerintas patekimas į rinką ir palaipsniui panaikintos visų formų eksporto subsidijos, teikiant prekybą iškreipiančią bendrąją vidaus paramą, tinkamai atsižvelgiant į tai, kad besivystančioms šalims turi būti taikomas specialus ir diferencinis režimas.

Partneriai