2

Rezultatas(-ai)

Žodis(-iai)
Publikacijos rūšis
Politikos sritis
Raktinis žodis
Datą

Transatlantiniai santykiai: JAV ir Kanada

01-02-2018

ES, JAV ir Kanadą sieja demokratijos, žmogaus teisių bei ekonominės ir politinės laisvės vertybės, taip pat abiem pusėms svarbūs užsienio politikos ir saugumo klausimai. 2017 m. laikinai įsigaliojo ES ir Kanados išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas ir strateginės partnerystės susitarimas. 2017 m. buvo sustabdytos derybos dėl ES ir JAV transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo. 2019 m. balandžio 15 d. Taryba priėmė derybinius nurodymus, skirtus pramonės tarifams panaikinti ...

ES, JAV ir Kanadą sieja demokratijos, žmogaus teisių bei ekonominės ir politinės laisvės vertybės, taip pat abiem pusėms svarbūs užsienio politikos ir saugumo klausimai. 2017 m. laikinai įsigaliojo ES ir Kanados išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas ir strateginės partnerystės susitarimas. 2017 m. buvo sustabdytos derybos dėl ES ir JAV transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo. 2019 m. balandžio 15 d. Taryba priėmė derybinius nurodymus, skirtus pramonės tarifams panaikinti.

Užsienio politika: tikslai, priemonės ir laimėjimai

01-01-2018

Europos Sąjungos bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP) buvo nustatyta 1993 m. ir nuo tada buvo stiprinama tolesnėse sutartyse. Dabar Parlamentas atidžiai stebi BUSP ir prisideda prie jos plėtojimo, visų pirma remdamas Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT), ES specialiuosius įgaliotinius ir ES delegacijas. Parlamentas, naudodamasis savo biudžeto srities įgaliojimais, formuoja BUSP mastą ir taikymo sritį, taip pat ES finansines priemones, kuriomis remiami ES išorės veiksmai.

Europos Sąjungos bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP) buvo nustatyta 1993 m. ir nuo tada buvo stiprinama tolesnėse sutartyse. Dabar Parlamentas atidžiai stebi BUSP ir prisideda prie jos plėtojimo, visų pirma remdamas Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT), ES specialiuosius įgaliotinius ir ES delegacijas. Parlamentas, naudodamasis savo biudžeto srities įgaliojimais, formuoja BUSP mastą ir taikymo sritį, taip pat ES finansines priemones, kuriomis remiami ES išorės veiksmai.