15

Rezultatas(-ai)

Žodis(-iai)
Publikacijos rūšis
Politikos sritis
Raktinis žodis
Datą

Commitments made at the hearing of Adina-Ioana VĂLEAN, Commissioner-designate - Transport

22-11-2019

The Commissioner-designate, Adina-Ioana Vălean, appeared before the European Parliament on 14 November 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Transport and Tourism. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - a sustainable, safe and affordable transport.

The Commissioner-designate, Adina-Ioana Vălean, appeared before the European Parliament on 14 November 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Transport and Tourism. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - a sustainable, safe and affordable transport.

Keleivių teisės

01-02-2018

Bendros taisyklės parengtos siekiant užtikrinti būtiniausią pagalbą visų rūšių transporto keleiviams tuo atveju, jeigu kelionė atidedama ilgam laikui arba atšaukiama, ir ypač apsaugoti labiausiai pažeidžiamus keleivius. Taisyklėmis taip pat nustatomi kompensavimo mechanizmai. Tačiau geležinkelių ir kelių transporto srityje galima taikyti daug nukrypti leidžiančių nuostatų, ir ginčai dėl šių taisyklių taikymo dar dažnai teikiami spręsti teismams.

Bendros taisyklės parengtos siekiant užtikrinti būtiniausią pagalbą visų rūšių transporto keleiviams tuo atveju, jeigu kelionė atidedama ilgam laikui arba atšaukiama, ir ypač apsaugoti labiausiai pažeidžiamus keleivius. Taisyklėmis taip pat nustatomi kompensavimo mechanizmai. Tačiau geležinkelių ir kelių transporto srityje galima taikyti daug nukrypti leidžiančių nuostatų, ir ginčai dėl šių taisyklių taikymo dar dažnai teikiami spręsti teismams.

Bendroji transporto politika. Apžvalga

01-02-2018

Transporto politika jau 30 metų yra viena iš bendros ES politikos sričių. Kartu su transporto rinkų atvėrimu konkurencijai ir transeuropinio transporto tinklo sukūrimu vis didesnę reikšmę įgyja tvaraus judumo modelis, ypač turint omenyje nuolatinį išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio didėjimą, trukdantį įgyvendinti Europos Sąjungos tikslus klimato srityje.

Transporto politika jau 30 metų yra viena iš bendros ES politikos sričių. Kartu su transporto rinkų atvėrimu konkurencijai ir transeuropinio transporto tinklo sukūrimu vis didesnę reikšmę įgyja tvaraus judumo modelis, ypač turint omenyje nuolatinį išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio didėjimą, trukdantį įgyvendinti Europos Sąjungos tikslus klimato srityje.

Kelių transportas: tarptautinis transportas ir kabotažas

01-02-2018

Priėmus kelis ES teisės aktus, laipsniškai buvo liberalizuotos tarptautinio ir kabotažinio krovinių ir keleivių vežimo keliais paslaugos.

Priėmus kelis ES teisės aktus, laipsniškai buvo liberalizuotos tarptautinio ir kabotažinio krovinių ir keleivių vežimo keliais paslaugos.

Kelių transportas: teisės aktų suderinimas

01-02-2018

Nesuderinus valstybėse narėse galiojančių atitinkamų teisės nuostatų, negalima sukurti Europos bendrosios kelių transporto rinkos. Europos Sąjungos patvirtintos priemonės yra fiskalinio, techninio, administracinio ir socialinio pobūdžio.

Nesuderinus valstybėse narėse galiojančių atitinkamų teisės nuostatų, negalima sukurti Europos bendrosios kelių transporto rinkos. Europos Sąjungos patvirtintos priemonės yra fiskalinio, techninio, administracinio ir socialinio pobūdžio.

Kelių eismo ir saugumo standartai

01-02-2018

Vienas iš ES tikslų dešimtmečiui, apimančiam 2010–2020 m., buvo sukurti saugią Europos kelių eismo erdvę. Nors šioje srityje iš esmės vyrauja nacionalinė kompetencija, ES nemažą dėmesį skyrė priemonėms, reglamentuojančioms transporto priemonių techninę būklę, pavojingų medžiagų vežimą ir kelių saugumą.

Vienas iš ES tikslų dešimtmečiui, apimančiam 2010–2020 m., buvo sukurti saugią Europos kelių eismo erdvę. Nors šioje srityje iš esmės vyrauja nacionalinė kompetencija, ES nemažą dėmesį skyrė priemonėms, reglamentuojančioms transporto priemonių techninę būklę, pavojingų medžiagų vežimą ir kelių saugumą.

Geležinkelių transportas

01-02-2018

Europos geležinkelių transporto politikos tikslas – sukurti bendrą geležinkelių transporto erdvę. Nuo 2001 m., kai geležinkelių sektorių pradėta atverti konkurencijai, per dešimt metų buvo priimti trys teisės aktų rinkiniai ir vienas dokumentas išdėstytas nauja redakcija. Ketvirtasis teisės aktų rinkinys, skirtas bendros Europos geležinkelių erdvės kūrimui užbaigti, buvo priimtas 2016 m. balandžio mėn. (techninis ramstis) ir 2016 m. gruodžio mėn. (rinkos ramstis).

Europos geležinkelių transporto politikos tikslas – sukurti bendrą geležinkelių transporto erdvę. Nuo 2001 m., kai geležinkelių sektorių pradėta atverti konkurencijai, per dešimt metų buvo priimti trys teisės aktų rinkiniai ir vienas dokumentas išdėstytas nauja redakcija. Ketvirtasis teisės aktų rinkinys, skirtas bendros Europos geležinkelių erdvės kūrimui užbaigti, buvo priimtas 2016 m. balandžio mėn. (techninis ramstis) ir 2016 m. gruodžio mėn. (rinkos ramstis).

Oro transportas. Rinkos taisyklės

01-02-2018

Aviacijos bendrosios rinkos sukūrimas praeito amžiaus 10-ojo dešimtmečio pabaigoje iš esmės pakeitė oro transporto pramonę ir per pastaruosius dvidešimt metų labai prisidėjo prie spartaus oro transporto augimo Europoje.

Aviacijos bendrosios rinkos sukūrimas praeito amžiaus 10-ojo dešimtmečio pabaigoje iš esmės pakeitė oro transporto pramonę ir per pastaruosius dvidešimt metų labai prisidėjo prie spartaus oro transporto augimo Europoje.

Oro transportas. Bendras Europos dangus

01-02-2018

Bendro Europos dangaus iniciatyvos tikslas – sumažinti Europos oro erdvės susiskaidymą ir taip padidinti oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų veiksmingumą. Tai visą Europą apimanti iniciatyva, todėl prie jos gali prisijungti ir kaimyninės šalys.

Bendro Europos dangaus iniciatyvos tikslas – sumažinti Europos oro erdvės susiskaidymą ir taip padidinti oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų veiksmingumą. Tai visą Europą apimanti iniciatyva, todėl prie jos gali prisijungti ir kaimyninės šalys.

Aviacijos sauga

01-02-2018

Vienoda aukšto lygio sauga[1] oro transporto vidaus rinkoje užtikrinama taikant bendras taisykles – šių taisyklių taikymas buvo palaipsniui plečiamas, kol apėmė visą oro transporto sektorių.

Vienoda aukšto lygio sauga[1] oro transporto vidaus rinkoje užtikrinama taikant bendras taisykles – šių taisyklių taikymas buvo palaipsniui plečiamas, kol apėmė visą oro transporto sektorių.