12

Rezultatas(-ai)

Žodis(-iai)
Publikacijos rūšis
Politikos sritis
Raktinis žodis
Datą

Keleivių teisės

01-02-2018

Bendros taisyklės parengtos siekiant užtikrinti būtiniausią pagalbą visų rūšių transporto keleiviams tuo atveju, jeigu kelionė atidedama ilgam laikui arba atšaukiama, ir ypač apsaugoti labiausiai pažeidžiamus keleivius. Taisyklėmis taip pat nustatomi kompensavimo mechanizmai. Tačiau geležinkelių ir kelių transporto srityje galima taikyti daug nukrypti leidžiančių nuostatų, ir ginčai dėl šių taisyklių taikymo dar dažnai teikiami spręsti teismams.

Bendros taisyklės parengtos siekiant užtikrinti būtiniausią pagalbą visų rūšių transporto keleiviams tuo atveju, jeigu kelionė atidedama ilgam laikui arba atšaukiama, ir ypač apsaugoti labiausiai pažeidžiamus keleivius. Taisyklėmis taip pat nustatomi kompensavimo mechanizmai. Tačiau geležinkelių ir kelių transporto srityje galima taikyti daug nukrypti leidžiančių nuostatų, ir ginčai dėl šių taisyklių taikymo dar dažnai teikiami spręsti teismams.

Bendroji transporto politika. Apžvalga

01-02-2018

Transporto politika jau 30 metų yra viena iš bendros ES politikos sričių. Kartu su transporto rinkų atvėrimu konkurencijai ir transeuropinio transporto tinklo sukūrimu vis didesnę reikšmę įgyja tvaraus judumo modelis, ypač turint omenyje nuolatinį išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio didėjimą, trukdantį įgyvendinti Europos Sąjungos tikslus klimato srityje.

Transporto politika jau 30 metų yra viena iš bendros ES politikos sričių. Kartu su transporto rinkų atvėrimu konkurencijai ir transeuropinio transporto tinklo sukūrimu vis didesnę reikšmę įgyja tvaraus judumo modelis, ypač turint omenyje nuolatinį išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio didėjimą, trukdantį įgyvendinti Europos Sąjungos tikslus klimato srityje.

Kelių transportas: tarptautinis transportas ir kabotažas

01-02-2018

Priėmus kelis ES teisės aktus, laipsniškai buvo liberalizuotos tarptautinio ir kabotažinio krovinių ir keleivių vežimo keliais paslaugos.

Priėmus kelis ES teisės aktus, laipsniškai buvo liberalizuotos tarptautinio ir kabotažinio krovinių ir keleivių vežimo keliais paslaugos.

Kelių transportas: teisės aktų suderinimas

01-02-2018

Nesuderinus valstybėse narėse galiojančių atitinkamų teisės nuostatų, negalima sukurti Europos bendrosios kelių transporto rinkos. Europos Sąjungos patvirtintos priemonės yra fiskalinio, techninio, administracinio ir socialinio pobūdžio.

Nesuderinus valstybėse narėse galiojančių atitinkamų teisės nuostatų, negalima sukurti Europos bendrosios kelių transporto rinkos. Europos Sąjungos patvirtintos priemonės yra fiskalinio, techninio, administracinio ir socialinio pobūdžio.

Geležinkelių transportas

01-02-2018

Europos geležinkelių transporto politikos tikslas – sukurti bendrą geležinkelių transporto erdvę. Nuo 2001 m., kai geležinkelių sektorių pradėta atverti konkurencijai, per dešimt metų buvo priimti trys teisės aktų rinkiniai ir vienas dokumentas išdėstytas nauja redakcija. Ketvirtasis teisės aktų rinkinys, skirtas bendros Europos geležinkelių erdvės kūrimui užbaigti, buvo priimtas 2016 m. balandžio mėn. (techninis ramstis) ir 2016 m. gruodžio mėn. (rinkos ramstis).

Europos geležinkelių transporto politikos tikslas – sukurti bendrą geležinkelių transporto erdvę. Nuo 2001 m., kai geležinkelių sektorių pradėta atverti konkurencijai, per dešimt metų buvo priimti trys teisės aktų rinkiniai ir vienas dokumentas išdėstytas nauja redakcija. Ketvirtasis teisės aktų rinkinys, skirtas bendros Europos geležinkelių erdvės kūrimui užbaigti, buvo priimtas 2016 m. balandžio mėn. (techninis ramstis) ir 2016 m. gruodžio mėn. (rinkos ramstis).

Oro transportas. Rinkos taisyklės

01-02-2018

Aviacijos bendrosios rinkos sukūrimas praeito amžiaus 10-ojo dešimtmečio pabaigoje iš esmės pakeitė oro transporto pramonę ir per pastaruosius dvidešimt metų labai prisidėjo prie spartaus oro transporto augimo Europoje.

Aviacijos bendrosios rinkos sukūrimas praeito amžiaus 10-ojo dešimtmečio pabaigoje iš esmės pakeitė oro transporto pramonę ir per pastaruosius dvidešimt metų labai prisidėjo prie spartaus oro transporto augimo Europoje.

Oro transportas. Civilinės aviacijos saugumas

01-02-2018

Aviacijos saugumas (nepainioti su aviacijos sauga[1]) diegiamas siekiant užkirsti kelią piktavaliams veiksmams orlaivių, jų keleivių ir įgulos atžvilgiu. Po baisių 2001 m. išpuolių ES priėmė saugumo taisyklių rinkinį civilinei aviacijai apsaugoti. Siekiant atsižvelgti į įvairią besiformuojančią riziką šios taisyklės nuolat atnaujinamos. Valstybės narės pasilieka teisę taikyti griežtesnes priemones.

Aviacijos saugumas (nepainioti su aviacijos sauga[1]) diegiamas siekiant užkirsti kelią piktavaliams veiksmams orlaivių, jų keleivių ir įgulos atžvilgiu. Po baisių 2001 m. išpuolių ES priėmė saugumo taisyklių rinkinį civilinei aviacijai apsaugoti. Siekiant atsižvelgti į įvairią besiformuojančią riziką šios taisyklės nuolat atnaujinamos. Valstybės narės pasilieka teisę taikyti griežtesnes priemones.

Oro transportas. Bendras Europos dangus

01-02-2018

Bendro Europos dangaus iniciatyvos tikslas – sumažinti Europos oro erdvės susiskaidymą ir taip padidinti oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų veiksmingumą. Tai visą Europą apimanti iniciatyva, todėl prie jos gali prisijungti ir kaimyninės šalys.

Bendro Europos dangaus iniciatyvos tikslas – sumažinti Europos oro erdvės susiskaidymą ir taip padidinti oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų veiksmingumą. Tai visą Europą apimanti iniciatyva, todėl prie jos gali prisijungti ir kaimyninės šalys.

Aviacijos sauga

01-02-2018

Vienoda aukšto lygio sauga[1] oro transporto vidaus rinkoje užtikrinama taikant bendras taisykles – šių taisyklių taikymas buvo palaipsniui plečiamas, kol apėmė visą oro transporto sektorių.

Vienoda aukšto lygio sauga[1] oro transporto vidaus rinkoje užtikrinama taikant bendras taisykles – šių taisyklių taikymas buvo palaipsniui plečiamas, kol apėmė visą oro transporto sektorių.

Jūrų transportas: strateginis požiūris

01-02-2018

ES nuostatose dėl jūrų transporto daugiausia dėmesio skiriama laisvo paslaugų judėjimo principo taikymui ir teisingam konkurencijos taisyklių taikymui, užtikrinant aukštą saugumo lygį, geras darbo sąlygas ir aplinkosaugos standartus.

ES nuostatose dėl jūrų transporto daugiausia dėmesio skiriama laisvo paslaugų judėjimo principo taikymui ir teisingam konkurencijos taisyklių taikymui, užtikrinant aukštą saugumo lygį, geras darbo sąlygas ir aplinkosaugos standartus.