9

Rezultatas(-ai)

Žodis(-iai)
Publikacijos rūšis
Politikos sritis
Raktinis žodis
Datą

Artificial Intelligence:Opportunities and Challenges for the Internal Market and Consumer Protection

15-06-2020

Developing appropriate policies and regulations for AI is a priority for the European Union. AI has become a powerful driver of social transformation, reshaping individual lives and interactions as well as economical and political organisations. AI brings huge opportunities for development, sustainability, health and knowledge, as well as significant risks of unemployment, discrimination, exclusion, etc. Multiple areas are affected by AI, such as data protection (lawful and proportionate processing ...

Developing appropriate policies and regulations for AI is a priority for the European Union. AI has become a powerful driver of social transformation, reshaping individual lives and interactions as well as economical and political organisations. AI brings huge opportunities for development, sustainability, health and knowledge, as well as significant risks of unemployment, discrimination, exclusion, etc. Multiple areas are affected by AI, such as data protection (lawful and proportionate processing of personal data, subject to oversight), fair algorithmic treatment (not being subject to unjustified prejudice resulting from automated processing), transparency and explicability (knowing how and why a certain algorithmic response has been given or a decision made), protection from undue influence (not being misled, manipulated, or deceived). This collection of studies presents research resulting from ongoing interest of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection in improving functioning of the Digital Single Market and developing European digital policies based on scientific evidence and expertise.

Artificial Intelligence: Opportunities and Challenges for the Internal Market and Consumer Protection

16-03-2020

Developing appropriate policies and regulations for AI is a priority for the European Union. AI has become a powerful driver of social transformation, reshaping individual lives and interactions as well as economical and political organisations. AI brings huge opportunities for development, sustainability, health and knowledge, as well as significant risks of unemployment, discrimination, exclusion, etc. Multiple areas are affected by AI, such as data protection (lawful and proportionate processing ...

Developing appropriate policies and regulations for AI is a priority for the European Union. AI has become a powerful driver of social transformation, reshaping individual lives and interactions as well as economical and political organisations. AI brings huge opportunities for development, sustainability, health and knowledge, as well as significant risks of unemployment, discrimination, exclusion, etc. Multiple areas are affected by AI, such as data protection (lawful and proportionate processing of personal data, subject to oversight), fair algorithmic treatment (not being subject to unjustified prejudice resulting from automated processing), transparency and explicability (knowing how and why a certain algorithmic response has been given or a decision made), protection from undue influence (not being misled, manipulated, or deceived). This collection of studies presents research resulting from ongoing interest of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection in improving functioning of the Digital Single Market and developing European digital and AI related policy based on scientific evidence and expertise.

Įperkamos ryšio sistemos verslui ir vartotojams

01-02-2018

Informacinės ir ryšių technologijos (IRT) ir duomenų ir interneto prieigos paslaugos kaip pagrindiniai produktai ir vartotojams, ir verslui užėmė tradicinio telefono ryšio paslaugų vietą. Šiuo metu yra vis daugiau pagal pareikalavimą prieinamo garso ir vaizdo turinio, o 4G ir 5G interneto junglumas patiria eksponentinį augimą. Reaguodama į tai, ES sukūrė telekomunikacijų reglamentavimo sistemą, apimančią fiksuotąjį ir belaidį ryšį, internetą, transliavimo ir perdavimo paslaugas. Ją sudaro visose ...

Informacinės ir ryšių technologijos (IRT) ir duomenų ir interneto prieigos paslaugos kaip pagrindiniai produktai ir vartotojams, ir verslui užėmė tradicinio telefono ryšio paslaugų vietą. Šiuo metu yra vis daugiau pagal pareikalavimą prieinamo garso ir vaizdo turinio, o 4G ir 5G interneto junglumas patiria eksponentinį augimą. Reaguodama į tai, ES sukūrė telekomunikacijų reglamentavimo sistemą, apimančią fiksuotąjį ir belaidį ryšį, internetą, transliavimo ir perdavimo paslaugas. Ją sudaro visose ES valstybėse narėse taikomas taisyklių rinkinys. Remiantis naujausiais IMCO komiteto užsakymu atliktais tyrimais, telekomunikacijų paslaugų indėlis į Europos Sąjungos BVP kasmet sudaro 86,1 mlrd. EUR, o Europos Parlamento nustatytomis naujomis teisėkūros priemonėmis galėtų būti papildomai prisidėta dar 40 mlrd. EUR.

Europos skaitmeninė darbotvarkė

01-02-2018

Nuo 1995 m. informacinių ir ryšių technologijos (IRT) padėjo didinti našumą ir stiprinti augimą ES[1]. Per pastaruosius tris dešimtmečius dėl vadinamosios technologinės konvergencijos beveik išnyko ribos tarp telekomunikacijų, transliavimo ir IT. 2015 m. Komisija pradėjo vykdyti bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, siekdama pateikti esminių pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų teisės aktų tokiose srityse, kaip e. prekybos didinimas, autorių teisės, e. privatumas, skaitmeninių teisių ...

Nuo 1995 m. informacinių ir ryšių technologijos (IRT) padėjo didinti našumą ir stiprinti augimą ES[1]. Per pastaruosius tris dešimtmečius dėl vadinamosios technologinės konvergencijos beveik išnyko ribos tarp telekomunikacijų, transliavimo ir IT. 2015 m. Komisija pradėjo vykdyti bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, siekdama pateikti esminių pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų teisės aktų tokiose srityse, kaip e. prekybos didinimas, autorių teisės, e. privatumas, skaitmeninių teisių suderinimas, suderintos PVM taisyklės ir kibernetinis saugumas.

Vartotojų politika. Principai ir priemonės

01-11-2017

Veiksminga vartotojų apsaugos politika užtikrinamas tinkamas ir efektyvus bendrosios rinkos veikimas[1]. Šia politika siekiama užtikrinti vartotojų teises sandorių su prekiautojais atveju ir teikti papildomą apsaugą pažeidžiamiems vartotojams[2]. Finansų krizė parodė, kad vartotojų apsaugos taisyklės sudaro galimybes užtikrinti daugiau sąžiningumo rinkose ir pagerinti konkurencijos kokybę. ES politika tampa vis svarbesnė siekiant suteikti vartotojams daugiau galių ir veiksmingai užtikrinti jų saugą ...

Veiksminga vartotojų apsaugos politika užtikrinamas tinkamas ir efektyvus bendrosios rinkos veikimas[1]. Šia politika siekiama užtikrinti vartotojų teises sandorių su prekiautojais atveju ir teikti papildomą apsaugą pažeidžiamiems vartotojams[2]. Finansų krizė parodė, kad vartotojų apsaugos taisyklės sudaro galimybes užtikrinti daugiau sąžiningumo rinkose ir pagerinti konkurencijos kokybę. ES politika tampa vis svarbesnė siekiant suteikti vartotojams daugiau galių ir veiksmingai užtikrinti jų saugą bei ekonominius interesus.

Vartotojų apsaugos priemonės

01-11-2017

Europoje taikomomis vartotojų apsaugos priemonėmis siekiama užtikrinti visų Europos vartotojų, kad ir kur jie gyventų, keliautų ar iš ko pirktų Europos Sąjungoje, sveikatą bei saugą ir apsaugoti jų ekonominius bei teisinius interesus. ES nuostatomis reglamentuojami tiek fiziniai sandoriai, tiek elektroninė prekyba; jos apima bendras taikytinas taisykles kartu su nuostatomis dėl konkrečių produktų, įskaitant vaistus, genetiškai modifikuotus organizmus, tabako gaminius, kosmetikos gaminius, žaislus ...

Europoje taikomomis vartotojų apsaugos priemonėmis siekiama užtikrinti visų Europos vartotojų, kad ir kur jie gyventų, keliautų ar iš ko pirktų Europos Sąjungoje, sveikatą bei saugą ir apsaugoti jų ekonominius bei teisinius interesus. ES nuostatomis reglamentuojami tiek fiziniai sandoriai, tiek elektroninė prekyba; jos apima bendras taikytinas taisykles kartu su nuostatomis dėl konkrečių produktų, įskaitant vaistus, genetiškai modifikuotus organizmus, tabako gaminius, kosmetikos gaminius, žaislus ir sprogmenis.

Įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas

01-11-2017

Įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas užtikrina įmonių ir specialistų judumą Europos Sąjungoje. Labai daug tikimasi iš Paslaugų direktyvos, nes ji itin svarbi siekiant sukurti vidaus rinką. Naujausi tyrimai rodo, kad taikant teisės aktus, kuriuos Parlamentas priėmė laisvo paslaugų judėjimo, be kita ko, profesinių kvalifikacijų ir mažmeninės prekybos, srityje, sukuriama nauda kasmet siekia 284 mlrd. EUR.

Įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas užtikrina įmonių ir specialistų judumą Europos Sąjungoje. Labai daug tikimasi iš Paslaugų direktyvos, nes ji itin svarbi siekiant sukurti vidaus rinką. Naujausi tyrimai rodo, kad taikant teisės aktus, kuriuos Parlamentas priėmė laisvo paslaugų judėjimo, be kita ko, profesinių kvalifikacijų ir mažmeninės prekybos, srityje, sukuriama nauda kasmet siekia 284 mlrd. EUR.

Viešųjų pirkimų sutartys

01-11-2017

Valstybės institucijos, siekdamos užtikrinti darbų atlikimą ir paslaugų teikimą, sudaro sutartis. Šios sutartys, kurių apyvarta siekia 2 448 mlrd. EUR, rodo, kad ES viešieji pirkimai yra pagrindinis ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo ir inovacijų variklis. 2014 m. Parlamento ir Tarybos priimtas viešųjų pirkimų dokumentų rinkinys ES BVP kasmet papildo 2,88 mlrd. EUR. Be to, ES viešųjų pirkimų direktyvos sutarčių vertę padidino iš viso nuo mažiau nei 200 mlrd. EUR iki maždaug 525 mlrd. EUR.

Valstybės institucijos, siekdamos užtikrinti darbų atlikimą ir paslaugų teikimą, sudaro sutartis. Šios sutartys, kurių apyvarta siekia 2 448 mlrd. EUR, rodo, kad ES viešieji pirkimai yra pagrindinis ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo ir inovacijų variklis. 2014 m. Parlamento ir Tarybos priimtas viešųjų pirkimų dokumentų rinkinys ES BVP kasmet papildo 2,88 mlrd. EUR. Be to, ES viešųjų pirkimų direktyvos sutarčių vertę padidino iš viso nuo mažiau nei 200 mlrd. EUR iki maždaug 525 mlrd. EUR.

Visur esanti bendroji skaitmeninė rinka

01-11-2017

Bendroji skaitmeninė rinka skatina ekonomiką ir gerina gyvenimo kokybę pasitelkiant e. prekybą ir e. valdžią. Rinkos ir vyriausybės paslaugos šiuo metu plėtojamos pereinant nuo fiksuotųjų prie mobiliųjų platformų ir jau teikiamos beveik visur. Dėl šios pažangos reikia Europos reguliavimo sistemos, kuri skatintų debesijos kompiuterijos plėtotę, galimybes prisijungti prie judriojo ryšio duomenų nepaisant sienų, kartu užtikrinant privatumą, asmens duomenų apsaugą ir kibernetinį saugumą. Dėl Parlamento ...

Bendroji skaitmeninė rinka skatina ekonomiką ir gerina gyvenimo kokybę pasitelkiant e. prekybą ir e. valdžią. Rinkos ir vyriausybės paslaugos šiuo metu plėtojamos pereinant nuo fiksuotųjų prie mobiliųjų platformų ir jau teikiamos beveik visur. Dėl šios pažangos reikia Europos reguliavimo sistemos, kuri skatintų debesijos kompiuterijos plėtotę, galimybes prisijungti prie judriojo ryšio duomenų nepaisant sienų, kartu užtikrinant privatumą, asmens duomenų apsaugą ir kibernetinį saugumą. Dėl Parlamento pasiekimų teisėkūros srityje kuriant Europos bendrąją skaitmeninę rinką kasmet prie Europos ekonomikos augimo papildomai prisidedama 177 mlrd. EUR suma.