13

Rezultatas(-ai)

Žodis(-iai)
Publikacijos rūšis
Politikos sritis
Autorius
Raktinis žodis
Datą

Exploring Best Practices in Combatting Violence Against Women: Sweden

19-04-2018

This paper was produced by the Policy Department on Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM). The paper examines the status of women in Sweden, a country known for its proven track record on gender equality: it delves into the issue of preventing violence against women and protecting victims of violence. Gender equality is a cornerstone of Swedish society, thus violence against women is a priority for the Swedish Government ...

This paper was produced by the Policy Department on Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM). The paper examines the status of women in Sweden, a country known for its proven track record on gender equality: it delves into the issue of preventing violence against women and protecting victims of violence. Gender equality is a cornerstone of Swedish society, thus violence against women is a priority for the Swedish Government. Various vulnerable groups might still require greater legislative protection and government response.

Smart Border 2.0 Avoiding a hard border on the island of Ireland for customs control and the free movement of persons

26-02-2018

One of the most politically-sensitive aspects of the current ‘Brexit’ negotiations is the issue of the border between Northern Ireland and Ireland. In many respects, the Irish border is unique, with some 200 possible crossing points along the 500km border. Managing such a porous border in the event that the UK, following Brexit, does not participate in a customs union with the EU, thus becoming an external EU border, presents significant challenges for the EU and UK alike. In order to ...

One of the most politically-sensitive aspects of the current ‘Brexit’ negotiations is the issue of the border between Northern Ireland and Ireland. In many respects, the Irish border is unique, with some 200 possible crossing points along the 500km border. Managing such a porous border in the event that the UK, following Brexit, does not participate in a customs union with the EU, thus becoming an external EU border, presents significant challenges for the EU and UK alike. In order to analyse the various options, on 26 November 2017, the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs organised a workshop for the AFCO Committee to examine this question. As part of this, Lars Karlsson, a former director at the World Customs Organisation, proposed a solution in his paper ‘Smart Border 2.0’. This at a glance provides a short summary of the paper.

Europos Parlamentas: organizacinė struktūra ir veikla

01-02-2018

Europos Parlamento organizacinę struktūrą ir veiklą reglamentuoja jo Darbo tvarkos taisyklės. Parlamento veikla vykdoma politiniuose organuose, komitetuose, delegacijose ir frakcijose.

Europos Parlamento organizacinę struktūrą ir veiklą reglamentuoja jo Darbo tvarkos taisyklės. Parlamento veikla vykdoma politiniuose organuose, komitetuose, delegacijose ir frakcijose.

Tarpvyriausybinės sprendimų priėmimo procedūros

01-02-2018

Bendros užsienio ir saugumo politikos bei kelių kitų sričių, pvz., tvirtesnio bendradarbiavimo, tam tikrų pareigų skyrimo ar Sutarčių peržiūros sprendimų priėmimo procedūra skiriasi nuo sprendimų priėmimo procedūros, kurios dažniausiai laikomasi įprastos teisėkūros procedūros aplinkybėmis. Vyraujanti ypatybė šiose srityse – tvirtesnis tarpvyriausybinis bendradarbiavimas. Dėl su valstybės skolos krize susijusių problemų tokius sprendimų priėmimo mechanizmus teko taikyti dažniau, ypač turint mintyje ...

Bendros užsienio ir saugumo politikos bei kelių kitų sričių, pvz., tvirtesnio bendradarbiavimo, tam tikrų pareigų skyrimo ar Sutarčių peržiūros sprendimų priėmimo procedūra skiriasi nuo sprendimų priėmimo procedūros, kurios dažniausiai laikomasi įprastos teisėkūros procedūros aplinkybėmis. Vyraujanti ypatybė šiose srityse – tvirtesnis tarpvyriausybinis bendradarbiavimas. Dėl su valstybės skolos krize susijusių problemų tokius sprendimų priėmimo mechanizmus teko taikyti dažniau, ypač turint mintyje apie Europos ekonomikos valdymą.

Lisabonos sutartis

01-01-2018

Šioje faktų suvestinėje apžvelgiamos bendrosios Lisabonos sutarties aplinkybės ir esminės nuostatos. Tikslas – pateikti istorines šio naujausio pagrindinio ES dokumento, išsirutuliojusio iš ankstesnių sutarčių, atsiradimo aplinkybes. Konkrečios nuostatos (su nuorodomis į straipsnius) ir jų poveikis įvairių krypčių Europos Sąjungos politikai išsamiau aptariami faktų suvestinėse dėl konkrečių politikos sričių ir klausimų.

Šioje faktų suvestinėje apžvelgiamos bendrosios Lisabonos sutarties aplinkybės ir esminės nuostatos. Tikslas – pateikti istorines šio naujausio pagrindinio ES dokumento, išsirutuliojusio iš ankstesnių sutarčių, atsiradimo aplinkybes. Konkrečios nuostatos (su nuorodomis į straipsnius) ir jų poveikis įvairių krypčių Europos Sąjungos politikai išsamiau aptariami faktų suvestinėse dėl konkrečių politikos sričių ir klausimų.

Subsidiarumo principas

01-01-2018

Srityse, kuriose Sąjunga neturi išimtinių kompetencijų, į Europos Sąjungos sutartį įtrauktu subsidiarumo principu apibrėžiamos sąlygos, kuriomis pirmenybę imtis veiksmų turi ne valstybės narės, o Sąjunga.

Srityse, kuriose Sąjunga neturi išimtinių kompetencijų, į Europos Sąjungos sutartį įtrauktu subsidiarumo principu apibrėžiamos sąlygos, kuriomis pirmenybę imtis veiksmų turi ne valstybės narės, o Sąjunga.

Europos Parlamento įgaliojimai

01-01-2018

Parlamentas, vykdydamas įvairias savo funkcijas, visapusiškai atlieka jam skirtą institucinį vaidmenį formuojant Europos politiką. Pagarbą demokratijos principams Europos lygmeniu Parlamentas užtikrina dalyvaudamas teisėkūros procese, vykdydamas jam suteiktus biudžeto valdymo ir kontrolės įgaliojimus, dalyvaudamas Sutarčių peržiūros procese bei naudodamasis teise dalyvauti Teisingumo Teismo nagrinėjamose bylose.

Parlamentas, vykdydamas įvairias savo funkcijas, visapusiškai atlieka jam skirtą institucinį vaidmenį formuojant Europos politiką. Pagarbą demokratijos principams Europos lygmeniu Parlamentas užtikrina dalyvaudamas teisėkūros procese, vykdydamas jam suteiktus biudžeto valdymo ir kontrolės įgaliojimus, dalyvaudamas Sutarčių peržiūros procese bei naudodamasis teise dalyvauti Teisingumo Teismo nagrinėjamose bylose.

Europos Parlamentas: ryšiai su nacionaliniais parlamentais

01-01-2018

Vykstant Europos integracijos pažangai pasikeitė nacionalinių parlamentų vaidmuo. Siekiant užtikrinti veiksmingą demokratinę Europos teisės aktų kontrolę visais lygmenimis, sukurta įvairių Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų bendradarbiavimo priemonių. Ši tendencija sustiprinta naujomis Lisabonos sutartimi apibrėžtomis nuostatomis.

Vykstant Europos integracijos pažangai pasikeitė nacionalinių parlamentų vaidmuo. Siekiant užtikrinti veiksmingą demokratinę Europos teisės aktų kontrolę visais lygmenimis, sukurta įvairių Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų bendradarbiavimo priemonių. Ši tendencija sustiprinta naujomis Lisabonos sutartimi apibrėžtomis nuostatomis.

Europos Vadovų Taryba

01-10-2017

Europos Vadovų Taryba, kurią sudaro valstybių narių arba jų vyriausybių vadovai, užtikrina Europos Sąjungos vystymuisi būtiną postūmį ir apibrėžia bendrąsias politikos gaires. Komisijos pirmininkas taip pat yra Europos Vadovų Tarybos narys, tačiau jis neturi balsavimo teisės. Prasidedant Europos Vadovų Tarybos susitikimui, jai skirtą kreipimosi kalbą perskaito Europos Parlamento pirmininkas. Europos Vadovų Taryba tapo Sąjungos institucija remiantis Lisabonos sutartimi, pagal kurią jai suteikta ir ...

Europos Vadovų Taryba, kurią sudaro valstybių narių arba jų vyriausybių vadovai, užtikrina Europos Sąjungos vystymuisi būtiną postūmį ir apibrėžia bendrąsias politikos gaires. Komisijos pirmininkas taip pat yra Europos Vadovų Tarybos narys, tačiau jis neturi balsavimo teisės. Prasidedant Europos Vadovų Tarybos susitikimui, jai skirtą kreipimosi kalbą perskaito Europos Parlamento pirmininkas. Europos Vadovų Taryba tapo Sąjungos institucija remiantis Lisabonos sutartimi, pagal kurią jai suteikta ir ilgalaikio pirmininkavimo teisė.

Europos Sąjungos Taryba

01-10-2017

Taryba kartu su Europos Parlamentu priima Europos Sąjungos teisės aktus – reglamentus ir direktyvas – ir rengia sprendimus bei neprivalomas rekomendacijas. Pagal savo kompetenciją ir atsižvelgdama į teisės akto, kuriam priimti reikalingas jos pritarimas, teisinį pagrindą ji priima sprendimus paprastos daugumos, kvalifikuotos daugumos pritarimu arba vieningai.

Taryba kartu su Europos Parlamentu priima Europos Sąjungos teisės aktus – reglamentus ir direktyvas – ir rengia sprendimus bei neprivalomas rekomendacijas. Pagal savo kompetenciją ir atsižvelgdama į teisės akto, kuriam priimti reikalingas jos pritarimas, teisinį pagrindą ji priima sprendimus paprastos daugumos, kvalifikuotos daugumos pritarimu arba vieningai.

Būsimi renginiai

27-10-2020
Hearing on Rebuilding fish stocks in the Mediterranean: next steps
Klausymas -
PECH
27-10-2020
EPRS online Book Talk | Beyond Christendom - The politics of religion in Europe today
Kitas renginys -
EPRS
27-10-2020
JURI: ICM Meeting on "Better Law Making from a digital perspective"
Kitas renginys -
JURI

Partneriai