13

Rezultatas(-ai)

Žodis(-iai)
Publikacijos rūšis
Politikos sritis
Autorius
Raktinis žodis
Datą

Medicine shortage in the EU during the novel coronavirus outbreak

15-05-2020

The novel coronavirus outbreak is an unprecedented public health crisis with far-reaching consequences. It has highlighted the EU’s long-existing structural problems related to the supply of medicines, and the dependency on third-country import for certain essential and critical medicines and ingredients. While public health policy, including the organisation of the delivery of healthcare and the sales of medicines remains in the competence of the Member States, it has also become clear that cooperation ...

The novel coronavirus outbreak is an unprecedented public health crisis with far-reaching consequences. It has highlighted the EU’s long-existing structural problems related to the supply of medicines, and the dependency on third-country import for certain essential and critical medicines and ingredients. While public health policy, including the organisation of the delivery of healthcare and the sales of medicines remains in the competence of the Member States, it has also become clear that cooperation with the pharmaceutical industry, amongst the Member States, and with the Commission and the Europan Medicines Agency, is key in resolving the problems of medicine shortages in these extraordinary times This paper looks into the causes of medicine shortage during the novel coronavirus pandemic in the Union, and the responses and solutions at European level.

Novel Coronavirus Outbreak - State of Play, and the EU’s Public Health Response

07-04-2020

The novel coronavirus pandemic spreads globally, and the whole world, including the countries of the European Union are facing a serious public health, economic and financial, and social crises. This paper takes stock of how the pandemic evolved, and what response action the Union has taken and prepares to take, in the field of public health. It follows up on the briefing which was published in February 2020.

The novel coronavirus pandemic spreads globally, and the whole world, including the countries of the European Union are facing a serious public health, economic and financial, and social crises. This paper takes stock of how the pandemic evolved, and what response action the Union has taken and prepares to take, in the field of public health. It follows up on the briefing which was published in February 2020.

Workshop proceedings "Cancer prevention-modifiable risk factors"

16-03-2020

On 18 February 2020, the Health Working Group of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) held a workshop on cancer prevention, focussing on modifiable risk factors. Dolores Montserrat and Sara Cerdas MEPs, the Co-Chairs of the Health Working Group, presided over the meeting. This briefing summarises the presentations that were delivered by the invited experts.

On 18 February 2020, the Health Working Group of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) held a workshop on cancer prevention, focussing on modifiable risk factors. Dolores Montserrat and Sara Cerdas MEPs, the Co-Chairs of the Health Working Group, presided over the meeting. This briefing summarises the presentations that were delivered by the invited experts.

Novel Coronavirus Outbreak - State of play with the epidemics; preparedness and response measurers

17-02-2020

Following the extraordinary Council meeting of health ministers on 13 February 2020, this paper summarises the latest available information on the novel coronavirus outbreak, and the Union’s preparedness and response actions. It is an extended and updated version of the “At a Glance” overview, published on 14 February 2020.

Following the extraordinary Council meeting of health ministers on 13 February 2020, this paper summarises the latest available information on the novel coronavirus outbreak, and the Union’s preparedness and response actions. It is an extended and updated version of the “At a Glance” overview, published on 14 February 2020.

Novel Coronavirus Outbreak

13-02-2020

The paper summarises the latest available information on the novel coronavirus outbreak, and the Union’s preparedness and response actions .

The paper summarises the latest available information on the novel coronavirus outbreak, and the Union’s preparedness and response actions .

Commitments made at the hearing of Virginijus SINKEVIČIUS, Commissioner-designate - Environment, Oceans and Fisheries

22-11-2019

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable ...

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable fishing and a thriving blue economy.

Commitments made at the hearing of Frans TIMMERMANS, Executive Vice-President-designate - European Green Deal

22-11-2019

The commissioner-designate, Frans Timmermans, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "A European Green Deal" and a "Climate ...

The commissioner-designate, Frans Timmermans, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "A European Green Deal" and a "Climate Action". The quotes included in this document only make reference to the oral commitments made during the hearing.

Visuomenės sveikata

01-02-2018

Lisabonos sutartyje sveikatos politikai suteikiama daugiau reikšmės nustatant, kad „žmonių sveikatos aukšto lygio apsauga užtikrinama nustatant ir įgyvendinant visas Sąjungos politikos ir veiklos kryptis“. Pagrindinė atsakomybė už sveikatos apsaugą, ypač sveikatos priežiūros sistemas, kaip ir anksčiau, tenka valstybėms narėms. Tačiau ES atlieka svarbų vaidmenį gerinant visuomenės sveikatą, užkertant kelią ligoms ir jas kontroliuojant, mažinant pavojaus žmogaus sveikatai šaltinių skaičių ir derinant ...

Lisabonos sutartyje sveikatos politikai suteikiama daugiau reikšmės nustatant, kad „žmonių sveikatos aukšto lygio apsauga užtikrinama nustatant ir įgyvendinant visas Sąjungos politikos ir veiklos kryptis“. Pagrindinė atsakomybė už sveikatos apsaugą, ypač sveikatos priežiūros sistemas, kaip ir anksčiau, tenka valstybėms narėms. Tačiau ES atlieka svarbų vaidmenį gerinant visuomenės sveikatą, užkertant kelią ligoms ir jas kontroliuojant, mažinant pavojaus žmogaus sveikatai šaltinių skaičių ir derinant valstybių narių sveikatos strateginius planus. ES sėkmingai įgyvendino visa apimančią šios srities politiką: sveikatos srities strategiją „Sveikata ekonomikos augimui skatinti“ ir jos veiksmų planą (2014–2020), taip pat nemažai antrinės teisės aktų. 2021–2027 m. programavimo laikotarpiu toliau bus teikiamas finansavimas iš fondo „Europos socialinis fondas +“ (ESF+).

Vaistai ir medicinos priemonės

01-02-2018

Vaistai ir medicinos priemonės daro tiesioginę įtaką žmonių sveikatai ir jiems taikomos bendrosios rinkos taisyklės. Siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą ir užtikrinti šių produktų saugą, sukurta tvirta teisinė sistema. Jis apima visą ciklą – nuo vaistų tyrimų ir bandymų iki leidimo pateikti rinkai, priežiūros ir atšaukimo. Galimybė gauti įperkamų vaistų, kova su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms, etiški klinikiniai tyrimai ir paskatos moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai yra tik keletas ...

Vaistai ir medicinos priemonės daro tiesioginę įtaką žmonių sveikatai ir jiems taikomos bendrosios rinkos taisyklės. Siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą ir užtikrinti šių produktų saugą, sukurta tvirta teisinė sistema. Jis apima visą ciklą – nuo vaistų tyrimų ir bandymų iki leidimo pateikti rinkai, priežiūros ir atšaukimo. Galimybė gauti įperkamų vaistų, kova su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms, etiški klinikiniai tyrimai ir paskatos moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai yra tik keletas pagrindinių klausimų, kuriuos ES sprendžia šioje srityje. Siekiant neatsilikti nuo mokslo ir technologijų pažangos ir reaguoti į kylančias grėsmes sveikatai, teisėkūros ir politikos priemonės reguliariai vertinamos ir imamasi tolesnių veiksmų.

Maisto sauga

01-02-2018

Europos maisto saugos politikos tikslai yra dvejopi: saugoti žmonių sveikatą ir vartotojų interesus ir skatinti sklandų Europos bendrosios rinkos veikimą. Todėl Europos Sąjunga rūpinasi, kad maisto produktų ir pašarų higienos, gyvūnų sveikatos, augalų sveikatos ir maisto taršos išorinėmis medžiagomis prevencijos srityse būtų nustatyti kontrolės standartai ir kad jų būtų laikomasi. Sąjunga taip pat reglamentuoja maisto produktų ir pašarų ženklinimą.

Europos maisto saugos politikos tikslai yra dvejopi: saugoti žmonių sveikatą ir vartotojų interesus ir skatinti sklandų Europos bendrosios rinkos veikimą. Todėl Europos Sąjunga rūpinasi, kad maisto produktų ir pašarų higienos, gyvūnų sveikatos, augalų sveikatos ir maisto taršos išorinėmis medžiagomis prevencijos srityse būtų nustatyti kontrolės standartai ir kad jų būtų laikomasi. Sąjunga taip pat reglamentuoja maisto produktų ir pašarų ženklinimą.