5

Rezultatas(-ai)

Žodis(-iai)
Publikacijos rūšis
Politikos sritis
Raktinis žodis
Datą

Commitments made at the hearing of Valdis DOMBROVSKIS, Executive Vice-President-designate - An Economy that Works for People

22-11-2019

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

Europos finansų priežiūros institucijų sistema (EFPIS)

01-02-2018

Europos finansų priežiūros institucijų sistema (EFPIS) yra daugiasluoksnė mikrolygio ir makrolygio rizikos ribojimo institucijų sistema, kuria siekiama užtikrinti nuoseklią ir darnią finansų priežiūrą Europos Sąjungoje. Ją sudaro Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV), trys Europos priežiūros institucijos (EBI, ESMA ir EIOPA) ir nacionalinės priežiūros institucijos. EFPIS buvo nuolat tobulinama siekiant atsižvelgti į kintančias aplinkybes, visų pirma į bankų sąjungos sukūrimą, kapitalo rinkų sąjungos ...

Europos finansų priežiūros institucijų sistema (EFPIS) yra daugiasluoksnė mikrolygio ir makrolygio rizikos ribojimo institucijų sistema, kuria siekiama užtikrinti nuoseklią ir darnią finansų priežiūrą Europos Sąjungoje. Ją sudaro Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV), trys Europos priežiūros institucijos (EBI, ESMA ir EIOPA) ir nacionalinės priežiūros institucijos. EFPIS buvo nuolat tobulinama siekiant atsižvelgti į kintančias aplinkybes, visų pirma į bankų sąjungos sukūrimą, kapitalo rinkų sąjungos kūrimo tikslą ir Jungtinės Karalystės išstojimą iš ES.

Finansinių paslaugų politika

01-02-2018

Finansinės paslaugos sudaro esminę ES pastangų sukurti ES vidaus rinką laisvo paslaugų ir kapitalo judėjimo srityje dalį. Pasiektą integracijos pažangą galima suskirstyti į tokius etapus: 1) nacionalinių patekimo į rinką kliūčių pašalinimas (1957–1973 m.); 2) nacionalinių teisės aktų ir politikos priemonių suderinimas (1973–1983 m.); 3) vidaus rinkos sukūrimas (1983–1992 m.); 4) bendros valiutos zonos sukūrimas ir laikotarpis iki krizės (1999–2007 m.) ir 5) pasaulinė finansų krizė ir pokrizinė reforma ...

Finansinės paslaugos sudaro esminę ES pastangų sukurti ES vidaus rinką laisvo paslaugų ir kapitalo judėjimo srityje dalį. Pasiektą integracijos pažangą galima suskirstyti į tokius etapus: 1) nacionalinių patekimo į rinką kliūčių pašalinimas (1957–1973 m.); 2) nacionalinių teisės aktų ir politikos priemonių suderinimas (1973–1983 m.); 3) vidaus rinkos sukūrimas (1983–1992 m.); 4) bendros valiutos zonos sukūrimas ir laikotarpis iki krizės (1999–2007 m.) ir 5) pasaulinė finansų krizė ir pokrizinė reforma (nuo 2007 m.). Dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES kyla naujų sunkumų, kurie gali turėti įtakos finansinių paslaugų sektoriui ES ir už jos ribų.

Konkurencijos politika

01-02-2018

Pagrindinis ES konkurencijos taisyklių tikslas – sudaryti sąlygas tinkamam Sąjungos vidaus rinkos, kaip pagrindinės ES piliečių, įmonių ir visos visuomenės gerovės varomosios jėgos, veikimui. Šiuo tikslu Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) nustatytos taisyklės, kuriomis siekiama išvengti vidaus rinkos konkurencijos apribojimų ir iškraipymų. Kalbant konkrečiau, sutartimi draudžiami antikonkurenciniai įmonių susitarimai ir dominuojančių įmonių piktnaudžiavimas padėtimi rinkoje, kurie gali ...

Pagrindinis ES konkurencijos taisyklių tikslas – sudaryti sąlygas tinkamam Sąjungos vidaus rinkos, kaip pagrindinės ES piliečių, įmonių ir visos visuomenės gerovės varomosios jėgos, veikimui. Šiuo tikslu Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) nustatytos taisyklės, kuriomis siekiama išvengti vidaus rinkos konkurencijos apribojimų ir iškraipymų. Kalbant konkrečiau, sutartimi draudžiami antikonkurenciniai įmonių susitarimai ir dominuojančių įmonių piktnaudžiavimas padėtimi rinkoje, kurie gali neigiamai paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą. Be to, ES masto įmonių susijungimą ir perėmimą kontroliuoja Europos Komisija, ir tam tikrais atvejais ji gali neleisti jų vykdyti, jei mano, kad dėl to gali reikšmingai sumažėti konkurencija. Taip pat draudžiama teikti valstybės pagalbą tam tikroms įmonėms ar gaminiams, jei ji gali iškreipti konkurenciją, tačiau ją teikti leidžiama tam tikrais atvejais. Konkurencijos taisyklės taip pat taikomos valstybinėms įmonėms, viešosioms paslaugoms ir visuotinės svarbos paslaugoms, tačiau yra numatyta tam tikrų išimčių.

Level-2 measures under the Benchmarks Regulation

06-06-2017

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.