Savienības ieņēmumi

01-02-2018

ES budžetu gandrīz pilnībā (99 % apmērā) finansē no pašu resursiem. Gada ieņēmumiem pilnībā ir jāsedz gada izdevumi. Lēmumus par pašu resursu sistēmu, balstoties uz vienprātības principu un ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu, pieņem Padome, un tie ir jāratificē dalībvalstīm.

ES budžetu gandrīz pilnībā (99 % apmērā) finansē no pašu resursiem. Gada ieņēmumiem pilnībā ir jāsedz gada izdevumi. Lēmumus par pašu resursu sistēmu, balstoties uz vienprātības principu un ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu, pieņem Padome, un tie ir jāratificē dalībvalstīm.