Eiropas akvakultūra

01-01-2018

Eiropas akvakultūrā ir novērojama stagnācija pretēji akvakultūras ražošanas pieaugumam pasaulē. Lai labotu situāciju, Komisija publicēja divus paziņojumus par Eiropas akvakultūras attīstības stratēģijām – viens paziņojums tika publicēts 2002. gadā, bet otrs – 2009. gadā. Ar 2002. gadā pieņemto stratēģiju neizdevās palielināt ražošanu Eiropā, un globālā ekonomikas krīze negatīvi ietekmēja akvakultūras tirgu un nozari. Tāpēc 2013. gadā Komisija nāca klajā ar trešo paziņojumu, kura mērķis bija nodrošināt ES akvakultūras ilgtspējīgu attīstību un ierosināt stratēģiskas vadlīnijas.

Eiropas akvakultūrā ir novērojama stagnācija pretēji akvakultūras ražošanas pieaugumam pasaulē. Lai labotu situāciju, Komisija publicēja divus paziņojumus par Eiropas akvakultūras attīstības stratēģijām – viens paziņojums tika publicēts 2002. gadā, bet otrs – 2009. gadā. Ar 2002. gadā pieņemto stratēģiju neizdevās palielināt ražošanu Eiropā, un globālā ekonomikas krīze negatīvi ietekmēja akvakultūras tirgu un nozari. Tāpēc 2013. gadā Komisija nāca klajā ar trešo paziņojumu, kura mērķis bija nodrošināt ES akvakultūras ilgtspējīgu attīstību un ierosināt stratēģiskas vadlīnijas.