Zivsaimniecības rādītāji Eiropā

01-01-2018

Turpmākajās tabulās ir ietverti galvenie statistikas dati par vairākām jomām, kas saistītas ar kopējo zivsaimniecības politiku (KZP), proti: ES dalībvalstu zvejas flotes 2017. gadā (I tabula), nodarbinātība zvejniecības nozarē 2015. gadā, akvakultūras nozarē 2014. gadā un zivju pārstrādes nozarē 2016. gadā (II tabula), zvejniecības un akvakultūras produktu ražošanas, importa un eksporta apjoms 2016. gadā (III tabula), zvejniecības un akvakultūras produktu domājamais patēriņš 2016. gadā (IV tabula) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda resursu piešķīrumi 2014.–2020. gada laikposmā (V tabula).

Turpmākajās tabulās ir ietverti galvenie statistikas dati par vairākām jomām, kas saistītas ar kopējo zivsaimniecības politiku (KZP), proti: ES dalībvalstu zvejas flotes 2017. gadā (I tabula), nodarbinātība zvejniecības nozarē 2015. gadā, akvakultūras nozarē 2014. gadā un zivju pārstrādes nozarē 2016. gadā (II tabula), zvejniecības un akvakultūras produktu ražošanas, importa un eksporta apjoms 2016. gadā (III tabula), zvejniecības un akvakultūras produktu domājamais patēriņš 2016. gadā (IV tabula) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda resursu piešķīrumi 2014.–2020. gada laikposmā (V tabula).