Gaisa transports: civilās aviācijas drošība

01-02-2018

Aviācijas drošība (jāievēro, ka šis jēdziens nenozīmē to pašu, ko “lidojumu drošība”[1]) nozīmē novērst ļaunprātīgas darbības, kas varētu apdraudēt gaisa kuģus, pasažierus un apkalpi. Pēc baisajiem 2001. gada uzbrukumiem Eiropas Savienība pieņēma drošības noteikumu kopumu civilās aviācijas aizsardzībai. Šie noteikumi tiek regulāri atjaunināti, lai vērstos pret jauniem riskiem. Dalībvalstis ir tiesīgas piemērot vēl stingrākus pasākumus.

Aviācijas drošība (jāievēro, ka šis jēdziens nenozīmē to pašu, ko “lidojumu drošība”[1]) nozīmē novērst ļaunprātīgas darbības, kas varētu apdraudēt gaisa kuģus, pasažierus un apkalpi. Pēc baisajiem 2001. gada uzbrukumiem Eiropas Savienība pieņēma drošības noteikumu kopumu civilās aviācijas aizsardzībai. Šie noteikumi tiek regulāri atjaunināti, lai vērstos pret jauniem riskiem. Dalībvalstis ir tiesīgas piemērot vēl stingrākus pasākumus.