Transatlantiskās attiecības: ASV un Kanāda

01-02-2018

ES, ASV un Kanādai ir kopīgas vērtības, proti, demokrātija, cilvēktiesības un ekonomiskā un politiskā brīvība, un daļēji sakrīt to ārpolitikas un drošības problēmjautājumi. ES un Kanādas visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums un stratēģiskās partnerības nolīgums provizoriski stājās spēkā 2017. gadā. Sarunas par ES un ASV translatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību tika apturētas 2017. gadā. 2019. gada 15. aprīlī Padome pieņēma sarunu norādes ar mērķi atcelt rūpniecības tarifus.

ES, ASV un Kanādai ir kopīgas vērtības, proti, demokrātija, cilvēktiesības un ekonomiskā un politiskā brīvība, un daļēji sakrīt to ārpolitikas un drošības problēmjautājumi. ES un Kanādas visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums un stratēģiskās partnerības nolīgums provizoriski stājās spēkā 2017. gadā. Sarunas par ES un ASV translatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību tika apturētas 2017. gadā. 2019. gada 15. aprīlī Padome pieņēma sarunu norādes ar mērķi atcelt rūpniecības tarifus.