Āfrika

01-01-2018

ES un Āfrikas attiecības regulē Kotonū nolīgums un Āfrikas un ES kopējā stratēģija, un gan nolīgumam, gan stratēģijai ir politiskas, ekonomiskas un attīstības dimensija. ES aktīvi strādā, lai veicinātu mieru un drošību Āfrikā, un kopā ar Āfrikas Savienību (ĀS) tā ir iesaistījusies dažādos politiskajos dialogos, tostarp par demokrātiju un cilvēktiesībām. Par vienu no Āfrikas un ES attiecību pamatelementiem ir kļuvusi migrācija. Galvenais rīks, ar ko īsteno ES attīstības sadarbību Āfrikā, joprojām ir Eiropas Attīstības fonds.

ES un Āfrikas attiecības regulē Kotonū nolīgums un Āfrikas un ES kopējā stratēģija, un gan nolīgumam, gan stratēģijai ir politiskas, ekonomiskas un attīstības dimensija. ES aktīvi strādā, lai veicinātu mieru un drošību Āfrikā, un kopā ar Āfrikas Savienību (ĀS) tā ir iesaistījusies dažādos politiskajos dialogos, tostarp par demokrātiju un cilvēktiesībām. Par vienu no Āfrikas un ES attiecību pamatelementiem ir kļuvusi migrācija. Galvenais rīks, ar ko īsteno ES attīstības sadarbību Āfrikā, joprojām ir Eiropas Attīstības fonds.