Klusā okeāna reģions

01-01-2018

ES attiecības ar Klusā okeāna reģionu norit politiskajā, ekonomiskajā un attīstības plāksnē. ES ir Klusā okeāna reģiona lielākā tirdzniecības partnere, un 2018. gada jūnijā tika uzsāktas sarunas ar mērķi noslēgt visaptverošus brīvās tirdzniecības nolīgumus ar Austrāliju un Jaunzēlandi. ES ir partnerattiecības ar 15 Klusā okeāna neatkarīgajām salu valstīm ar uzsvaru uz attīstību, zivsaimniecību un klimata pārmaiņām, kā arī partnerattiecības ar četrām aizjūras zemēm un teritorijām un Klusā okeāna salu forumu.

ES attiecības ar Klusā okeāna reģionu norit politiskajā, ekonomiskajā un attīstības plāksnē. ES ir Klusā okeāna reģiona lielākā tirdzniecības partnere, un 2018. gada jūnijā tika uzsāktas sarunas ar mērķi noslēgt visaptverošus brīvās tirdzniecības nolīgumus ar Austrāliju un Jaunzēlandi. ES ir partnerattiecības ar 15 Klusā okeāna neatkarīgajām salu valstīm ar uzsvaru uz attīstību, zivsaimniecību un klimata pārmaiņām, kā arī partnerattiecības ar četrām aizjūras zemēm un teritorijām un Klusā okeāna salu forumu.