ES rūpniecības politikas vispārīgie principi

01-02-2018

ES rūpniecības politikas mērķis ir uzlabot Eiropas rūpniecības konkurētspēju, lai tā varētu saglabāt savu būtisko lomu ilgtspējīgas izaugsmes un nodarbinātības veicināšanā Eiropā. Lai ES rūpniecībai nodrošinātu labākus pamatnosacījumus, ir pieņemtas dažādas stratēģijas, un visjaunākā no tām ir aprakstīta 2014. gada janvāra paziņojumā “Eiropas rūpniecības atdzimšana”.

ES rūpniecības politikas mērķis ir uzlabot Eiropas rūpniecības konkurētspēju, lai tā varētu saglabāt savu būtisko lomu ilgtspējīgas izaugsmes un nodarbinātības veicināšanā Eiropā. Lai ES rūpniecībai nodrošinātu labākus pamatnosacījumus, ir pieņemtas dažādas stratēģijas, un visjaunākā no tām ir aprakstīta 2014. gada janvāra paziņojumā “Eiropas rūpniecības atdzimšana”.