Sabiedrības veselība

01-02-2018

Lisabonas līgumā tiek pievērsta lielāka uzmanība veselības politikai, paredzot, ka, “nosakot un īstenojot visu Savienības politiku un darbības, ir jānodrošina augsts cilvēku veselības aizsardzības līmenis”. Galvenā atbildība par veselības aizsardzību un jo īpaši veselības aprūpes sistēmām jāturpina uzņemties dalībvalstīm. Tomēr ES ir svarīga loma sabiedrības veselības uzlabošanā, slimību profilaksē un ārstēšanā, cilvēku veselības apdraudējuma avotu ierobežošanā un veselības stratēģiju saskaņošanā dalībvalstu starpā. ES ir veiksmīgi īstenojusi vispusīgu politiku, piemērojot veselības stratēģiju “Veselība izaugsmei” un tās rīcības programmu (2014–2020), un sekundāro tiesību aktu kopumu. Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) turpinās sniegt finansējumu 2021.–2027. gada plānošanas periodā.

Lisabonas līgumā tiek pievērsta lielāka uzmanība veselības politikai, paredzot, ka, “nosakot un īstenojot visu Savienības politiku un darbības, ir jānodrošina augsts cilvēku veselības aizsardzības līmenis”. Galvenā atbildība par veselības aizsardzību un jo īpaši veselības aprūpes sistēmām jāturpina uzņemties dalībvalstīm. Tomēr ES ir svarīga loma sabiedrības veselības uzlabošanā, slimību profilaksē un ārstēšanā, cilvēku veselības apdraudējuma avotu ierobežošanā un veselības stratēģiju saskaņošanā dalībvalstu starpā. ES ir veiksmīgi īstenojusi vispusīgu politiku, piemērojot veselības stratēģiju “Veselība izaugsmei” un tās rīcības programmu (2014–2020), un sekundāro tiesību aktu kopumu. Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+) turpinās sniegt finansējumu 2021.–2027. gada plānošanas periodā.