Ārējo robežu pārvaldība

01-04-2018

ES robežu pārvaldības politikai ir nācies pielāgoties ievērojamām pārmaiņām sakarā ar bēgļu un neatbilstīgu migrantu ierašanos nepieredzētos apjomos, un kopš 2015. gada vidus atklājās virkne nepilnību ES politikā attiecībā uz ārējām robežām un migrāciju. Problēmas saistībā ar jaukto migrācijas plūsmu pieaugumu uz ES un pieaugušās drošības problēmas ir mudinājušas aktīvi rīkoties ES ārējo robežu aizsardzības jomā, kas ietekmē arī Savienības iekšējās robežas.

ES robežu pārvaldības politikai ir nācies pielāgoties ievērojamām pārmaiņām sakarā ar bēgļu un neatbilstīgu migrantu ierašanos nepieredzētos apjomos, un kopš 2015. gada vidus atklājās virkne nepilnību ES politikā attiecībā uz ārējām robežām un migrāciju. Problēmas saistībā ar jaukto migrācijas plūsmu pieaugumu uz ES un pieaugušās drošības problēmas ir mudinājušas aktīvi rīkoties ES ārējo robežu aizsardzības jomā, kas ietekmē arī Savienības iekšējās robežas.